Kondičné jazdy

Kondičné jazdy a školenia

Kondičné jazdy sú určené pre záujemcov, ktorí dlhší čas neboli aktívnymi vodičmi. Poskytujeme k nim bezplatnú teoretickú inštruktáž

CENA ZA JEDNU VYUČOVACIU HODINU

20€/45 min

ŠKOLENIA VODIČOV -REFERENTOV


Legislatívne zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 1.4.1997 Z.z.315/96 priniesli celý rad noviel. V priebehu r.1997 postupne nadobúdali účinnosť všeobecné právne predpisy (vyhlášky) k zákonu NR SR č.315/96 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. Na oboznámenie sa s týmito predpismi Vám ponúkame našu službu školenia vodičov.
Školenia sú určené hlavne pre referentov, vodičov z povolania, ponikateľov, prihlásiť sa môže samozrejme každý, kto má záujem. Termíny školení je potrebné dojednať po telefonickom dohovore, resp. Školenia aj u Vás, alebo v našej moderne vybavenej učebniJEDNODŇOVÉ ŠKOLENIE VODIČOV REFERENČNÝCH VOZIDIEL OBSAHUJE:


Zákon 315/96 a naväzujúce aktuálne vyhláškyNové značky, prednosť chodcov, bezpečnosť premávkyNálepky STK, EK , diaľničnéLekárnička, poskytovanie 1.pomoci zabezpečené odbornými školiteľmiAktuálne zmeny legislatívyPríprava vozidla a vodiča na letnú prevádzkuPríprava vozidla a vodiča na zimnú prevádzkuTesty Z 315/96 a naväzujúce predpisyEvidencia účastníkov, testy a ich vyhodnotenie, triedna kniha, prezenčná listinaFakturácia, platba v hotovostiVystavenie preukazu o školení