Vrijwilligersgids

&

afsprakennota

Autonoom vzw is erkend als organisatie voor autonoom vrijwilligerswerk en is daardoor ook onderworpen aan het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk.

We hechten er veel belang aan jou goed te informeren als vrijwilliger.

Twee belangrijke informatiebronnen zijn: