Verzekering

Autonoom heeft verzekeringen afgesloten om de risico’s te dekken die kunnen samenhangen met het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

De verzekering dekt de ongevallen die vrijwilligers tijdens de uitvoering van hun activiteiten, met inbegrip van de ongevallen op de weg van en naar de activiteiten kunnen overkomen (wat deze laatste betreft: alleen de burgerlijke aansprakelijkheid en de eigen lichamelijke schade, geen ‘omnium’).

Volgende verzekering(en) werden afgesloten bij AXA:

  • Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (Polis 5754645)
  • Verzekering Lichamelijke Ongevallen (Polis 705500358)
  • Verzekering Rechtsbijstand (Polis 5754645)

Heb je een afsprakennota ondertekend, dan ben je automatisch verzekerd. Bij een ongeval onderweg van of naar een activiteit en tijdens activiteiten ben je persoonlijk eveneens verzekerd.

Meld ongevallen zo snel mogelijk aan Sarah. Bewaar alle rekeningen zorgvuldig.