Autisme

Iedereen komt wel eens in contact met iemand met autisme. Weten wat autisme is dan essentieel om de persoon met autisme te kunnen begrijpen en ondersteunen.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op alle levensdomeinen en alle levensfases. Dit betekent niet dat kinderen of volwassenen met autisme niet ontwikkelen, wel dat autisme in de loop van de ontwikkeling verandert.

De hersenen van mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier. Ze hebben het moeilijk om details die ze waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor hebben ze vaak meer tijd nodig om informatie te verwerken.

Daarnaast verwerken mensen met autisme ook zintuiglijke prikkels op een andere manier. Hierdoor zijn ze vaker over- of ondergevoelig voor bepaalde prikkels zoals geluid, licht, aanraking...

De andere informatieverwerking zorgt er voor dat het gedrag van mensen met autisme vaak anders is. Buitenstaanders vinden het gedrag van mensen met autisme soms moeilijk te begrijpen.

Autisme in cijfers

  • 1/150 Vlamingen heeft autisme
  • Meer jongens dan meisjes