Tháng Nâng Cao Nhận Thức Về Ung Thư Trẻ Em Với Bịnh Viện St. Jude Children Research Hospital

Xin tham gia phong trào Walk and Run tổ chức bởi St. Jude. Xin click vào đây để biết thêm chi tiết.

https://www.stjude.org/get-involved/fitness-fundraisers/5k-walk-run.htmlXin click vào đây để biết được hành trình chống Ung Thư của các bác sĩ

https://blogs.stjude.org/progress/hiroto-inaba-samurai-leukemia/