ข่าวประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

หนังสือแจ้งสถานศึกษา

ระเบียบ.pdf


คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

แจ้งตรวจโรงเรียน.pdf
แนวทางเรียนฟรี ปี 2563.pdf

สรุปแนวทางการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี

บรรยายบ้านนา.pdf

เอกสารดาวน์โหลด