ข่าว/ประชาสัมพันธ์

>> กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2561

  • วันพุธที่ 1 ส.ค. 2561 โรงเรียนวัดท่าข้าม
  • วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 2561 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
  • วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 2561 โรงเรียนวัดบางช้างใต้
  • วันพุธที่ 15 ส.ค. 2561 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
  • วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2561 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียน จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2561/2561 ให้หน่วยตรวจสอบภายในก่อนเข้าตรวจ 1 สัปดาห์

>> กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 2561 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว

วันอังคารที่ 5 มิ.ย. 2561 โรงเรียนวัดไร่ขิง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 2561 โรงเรียนบ้านคลองใหม่

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2561 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 โรงเรียนวัดโพธิ์

วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์

วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 2561 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 2561 โรงเรียนวัดสาลวัน

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 / 2561 ให้หน่วยตรวจสอบภายในก่อนเข้าตรวจ 1 สัปดาห์

>> กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2561

วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 2561 โรงเรียนวัดบางพระ

วันจันทร์ที่ 5 มี.ค. 2561 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้

วันอังคารที่ 6 มี.ค. 2561 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย

วันพฤหัสบดีที่ 8 มี.ค. 2561 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 / 2561 ให้หน่วยตรวจสอบภายในก่อนเข้าตรวจ 1 สัปดาห์

>> กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 2561 โรงเรียนวัดดอนยอ

วันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 2561 โรงเรียนวัดสรรเพชญ

วันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 2561 โรงเรียนบ้านฉาง

วันอังคารที่ 13 ก.พ. 2561 โรงเรียนวัดนราภิรมย์

วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 2561 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ

วันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2561 โรงเรียนวัดผาสุการาม

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 / 2561 ให้หน่วยตรวจสอบภายในก่อนเข้าตรวจ 1 สัปดาห์

>> เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา

:) เกณฑ์ ฯ สำหรับใช้สรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

:) สถานศึกษาใช้ประโยชน์ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ 1. สถานศึกษา ไม่ต้องจัดส่งการประเมินผลตามเกณฑ์ ฯ มาให้หน่วยตรวจสอบภายใน

2. หน่วยตรวจสอบภายในจะใช้เกณฑ์ ฯ นี้ ในการประเมินสถานศึกษา ตามแผนตรวจสอบประจำปี

>> กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561 วันที่ 8 ม.ค. 2561 โรงเรียนบ้านบางเตย

วันที่ 9 ม.ค. 2561 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า

วันที่ 18 ม.ค. 2561 โรงเรียนวัดลาดสะแก

วันที่ 19 ม.ค. 2561 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว

วันที่ 25 ม.ค. 2561 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ

วันที่ 26 ม.ค. 2561 โรงเรียนวัดมะเกลือ

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 / 2561 ให้หน่วยตรวจสอบภายในก่อนเข้าตรวจ 1 สัปดาห์

>> กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2560

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 โรงเรียนวัดศีรษะทอง

วันที่ 20 ธ.ค. 2560 โรงเรียนคลองบางกระทึก

วันที่ 21 ธ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

วันที่ 25 ธ.ค. 2560 โรงเรียนตลาดเจริญสุข

วันที่ 26 ธ.ค. 2560 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนจัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 / 2561 ให้หน่วยตรวจสอบภายในก่อนเข้าตรวจ 1 สัปดาห์

>> กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่ 6 พ.ย. 2560 โรงเรียนวัดรางกำหยาด

วันที่ 7 พ.ย. 2560 โรงเรียนวัดกลาง

วันที่ 9 พ.ย. 2560 โรงเรียนวัดงิ้วราย

วันที่ 16 พ.ย. 2560 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

วันที่ 17 พ.ย. 2560 โรงเรียนวัดท่าพูด

วันที่ 27 พ.ย. 2560 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก

วันที่ 28 พ.ย. 2560 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนจัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 / 2561 ให้หน่วยตรวจสอบภายในก่อนเข้าตรวจ 1 สัปดาห์

>> กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครปฐม เขต 2

หนังสือแจ้งเวียน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560