MANA PALĪDZĪBA NĀK NO TĀ KUNGA, KAS RADĪJIS DEBESIS UN ZEMI

(Ps 121:2)

Kārtējais DIEVKALPOJUMS 2019.gada 10.FEBRUĀRĪ, 15:00, ASARES KULTŪRAS NAMĀ

Kalpos ATIS BAMBĀNS

Tālrunis 26162095

E-pasts atisbambans@inbox.lv

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Biedrība BETĀNIJA reģistrācijas apliecības Nr.40008157278 (Draudzes bankas konts Valsts kasē reģistrēts uz biedrību BETĀNIJA)

Asares evaņģēliski luteriskā draudze, reģistrācijas Nr.99500002273

Adrese: BETĀNIJA, Asares pagasts, Aknīstes novads, Latvija, LV-5210

Banka: Valsts Kase

Konts Nr.LV29TREL9166571001000

Kods TRELLV22

Mācītājs - ATIS BAMBĀNS, tālr.26162095, e-pasts atisbambans@inbox.lv

Draudzes priekšnieks - Valērijs Venediktovs, tālrunis 26484579, e-pasts v_valerijs@inbox.lv

Mantzinis - Egita Pakalne, tālrunis 26377016, e-pasts egitapakalne@inbox.lv

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS 24.12.2016.

MĀCĪTĀJS A.LAVRENTJEVS, ĒRĢELNIECE M.OZOLIŅA