ยินดีต้อนรับ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

กิจกรรมในกลุ่มสาระ

กำกับวงโยธวาทิตโดย ครูวีรพล สิงห์โตทอง

ร่วมกันสร้างประติมากรรมนาคราช ประจำโรงเรียนโดย ครูพรพิมล สนั่นดัง ครูมงคล คำแปง ครูฐิตารีย์ ภูวนาถศรัณญา

ฝึกซ้อมระบำนาคราช การแสดงนาฏศิลป์ประจำ โรงเรียนโดย ครูเพ็ญภา อรัญสาร

ฝึกซ้อมวงดนตรีไทยโดยครูอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

เลขที่ 168 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

เบอร์โทร :02-425-0550

แฟกซ์ :02-425-8135, 02-425-8547