АРТЕМАГАЗИН

АртеМагазин излази два пута током школске године. Први број се штампа крајем првог полугодишта, а други број крајем другог. На часопису раде чланови новинарске секције, који током читаве године сарађују са другим секцијама у Дому. Сарађује се са члановима Савета домске заједнице, Комисијом за стандард и исхрану, члановима ликовне секције, фото секције. Прате се сва актуелна дешавања у Дому, а у сарадњи са педагогом обрађују се актуелне теме везане за адолесценцију. Обавезан део часописа је и Летопис Дома, који уређује библиотекар.