คุณครูเรืองอุไร เวียงคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ร่วมแสดงมุฑิตาจิต คุณครูฐิติยา อาจบำรุง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีอำลาสถาบัน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม Workshop ดนตรีแจ๊ส โครงการห้องเรียนดนตรี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

งานโอบฮัก คนมักศิลป์ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ร้านอาหารร่มไม้แสงจันทร์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักเรียน ม.1/12 ร่วมแสดงทักษะการบรรเลงดนตรี ณ อาคารโรงยิม