กิจกรรมเปิดบ้านศิลปะ

แสดงวงโปงลางในงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แสดงวงโปงลางงานบุญประเพณีกุ่มข้าวใหญ่

งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

กิจกรรมเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝึกซ้อมค่ายวงโปงลางออนซอนศิลป์ถิ่นกุดชุม

งานแสดงเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนกุดชุมวิทาคม

แสดงวงโปงลางในงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แสดงวงโปงลางในงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์