DEPARTMENT OF ART ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา "ครอบครัวศิลปกรรม" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอน 2 สาขาวิชา

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปศึกษา

ติดต่อและรู้จักกับเรามากขึ้นได้ที่ https://sites.google.com/view/art-cmru

เปิดรับสมัคร รอบที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 20พฤษภาคม 2563 - 4 มิถุนายน 2563

สมัครได้ที่ http://www.tcas.cmru.ac.th

DEPARTMENT OF ART ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิดิทัศน์แนะนำศิษย์เก่าศิลปกรรม " มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา " ครอบครัวศิลปกรรม" ติดตามชมเร็ว ๆ นี้ครับ.....

ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาศิลปกรรม