รายชื่อผู้สนับสนุนกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 69

รายชื่อผู้สนับสนุนกีฬาทบ.69

(แจ้งเพิ่มเติมได้ค่ะ)


1.บริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพารา 400,000 บ.

ประสานงาน : คุณสกาวรัตน์ ฝ่ายการเงิน


2.ชมรมสมาคมและมูลนิธิ 50,000บ. ประสานงาน :คุณวิรุณย์


3.สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ 10,000 บ.

4.บริษัท นิว เอ็น ซี ทรานสปอร์ต จำกัด 20,000 บ.

ลำดับที่ 3-4 ประสานงาน :

คุณรุ่งรัตน์ ชัยจิระธิกุล

5.ชมรมสถาบันการเงินหาดใหญ่ 10,000 บ. ประสานงาน :

คุณธงชัย วาสนารุ่งเรือง

6.นายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย 10,000 บ.ประสานงาน :

คุณธงชัย เส้งนนท์

7.บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด 10,000 บ.

ประสานงาน : คุณจำเริญ สีโยมสอบถามเพิ่มเติม :

พ.อ.ดนัยปกรณ์ ชูขำ

081-968-2081