การแข่งขันกีฬา กองทัพบก ครั้งที่ 69

ยินดีต้อนรับทุกท่าน 💗

การจัดเตรียมการแข่งขันกีฬา กองทัพบก ครั้งที่ ๖๙

กองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ ๔๒

ตามที่ ทบ.กำหนดให้ ทภ.๔ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ นั้น โดยให้ มทบ.๔๒ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดเตรียมการจัดการแข่งขันฯ และให้แต่ละหน่วยเสนอแผนการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฯ กกบ.มทบ.๔๒ ขอเสนอแผนการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฯ