Årets problemstilling i ark6 er å prosjektere “ÅPEN ntnu” en bygning som tar utgangspunkt i den grunnleggende betydningen av universitas – nemlig et fellesskap for undervisere og studenter. Prosjektet lokaliseres på “Fengselstomten” i naboskap med Studentersamfundet og prefikset ÅPEN åpner NTNU-felleskapet mot studentfrivilligheten, Trondheims befolkning og offentligheten generelt. Oppgaven knytter seg på den overordnende utviklingen av nye NTNU og visjonen om et mer utadrettet universitet og ”en campus som møter byen ” og universitetets behov for et synlig utadrettet samling- og henvendelsespunkt.

Sentralt i programmet er NTNU´s nye storstue som suppleres av en rekke funksjoner som individuelle studieplasser, visningsarealer, møte- og prosjektarealer samt et bibliotek.

Fengselstomta (Klostergata 1) har fått sitt navn etter Vollan Kretsfengsel (1863-1972) som blant annet huset politiske fanger og krigsfanger under 2. verdenskrig. Fengselet ble stengt i 1971 og etter en kort okkupasjon revet i 1972. Tomten grenser mot Studentersamfundet i vest og det gamle Statsarkivet (NTNU siden 2007) i øst. Samfundets planlagte tilbygg inngår som en del av rammene for ÅPEN NTNU. Området har utfordrende grunnforhold og bebyggelse av tomten blir muliggjort gjennom geotekniske tiltak ved Nidelva.

Tomten ligger mellom Høgskoleveien og Klostergata, og har god kontakt mot Elgesetergate, en av hovedårene inn til Midtbyen. Som knutepunktet mellom de tre hovedcampi til NTNU (Øya, Gløshaugen og Kalvskinnet), ikoniske Studentersamfundet og hovedåren Elgesetergate til Midtbyen peker området seg ut til et sted for NTNUs fellesfunksjoner og som identitetsskaper for universitetsbyen Trondheim. I ark6 skal det sees nærmere på ÅPEN NTNU, Universitetsplassen og nedre del av Høgskoleparken (Elgeseter kirkegård) som ligger rett over Høgskoleveien.

En reguleringsplan for tomten inkludert Samfundet er under utarbeidelse, og tomten inngår også i samlet planprogram for samlet campus. Disse planene skal diskuteres men er ikke bindende for prosjekteringen i ark6.