ประว้ติผู้จัดทำ

ชื่อ นางสาววัณวิสา นิลน้อย ชื่อเล่น เมย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลขที่ 18

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 098-167-7838

อีเมล wanaisanilnnoi@gmail.com

Facebook Wanwisa Ninnoi

ชื่อ นางสาวอริสา เกิดสิน ชื่อเล่น อ้อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลขที่ 24

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 065-036-0362

อีเมล arisa05082544@gmail.com

Facebook อ้อ'อ อริสา'า