บทที่ 1

ที่มาและความสำคัญ : โลกในยุคปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่าเกมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในหมู่เด็กๆรวมทั้งเยาวชนเลยทีเดียวเนื่องจากเกมเป็นสิ่งที่หาเล่นได้ไม่ยากจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องเลือกสรรเล่นเกมที่มีดีและให้ประโยชน์กับผู้เล่นเกมผู้จัดทำในโครงงานได้เห็นถึงความสำคัญในจุดนี้จึงมีความคิดที่จะพัฒนาเกมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับเยาวชนนอกจากนี้เนื่องจากมีสมาชิกในกลุ่มหลายคนมีความสนใจในการเล่นเกมที่มีลักษณะความคิดและทักษะในการแก้ไขปัญหาและมีความตั้งใจพัฒนาเกมที่สร้างสรรค์ และทั้งนี้ เราจะทำงานได้อย่างเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่มีได้อย่างเหมาะ

วัตถุประสงค์ : - เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยี

- ให้เด็กได้พัฒนาความคิด

-ให้เด็กได้มีความคล่องแคล้ว

-ให้เด็กได้ฝึกสมองไปในตัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์

พัฒนาด้านความคล่องแคล้วจากการเล่น

ได้ฝึกสมอง