Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας
για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εισαγωγή

Η AREdutainment (Augmented Reality Educational Entertainment ) είναι μία μεθοδολογία, όπου χρησιμοποιείται η επαυξημένη πραγματικότητα για τη διδασκαλία ενός αντικειμένου με παιγνιώδη τρόπο. Ο στόχος της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι να επαυξήσει το εκπαιδευτικό σχολικό υλικό με τη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας και να βελτιώσει/αυξήσει την συμμετοχικότητα του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, τα οποία δεν ξεφεύγουν από την ύλη του μαθήματος. 

Στο ερευνητικό εργαστήριο Διαχείρισης Πληροφορίας και Μηχανικής Λογισμικού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, γίνεται συστηματική έρευνα για το συγκεκριμένο αντικείμενο με συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθηγητή  Κεραμόπουλο Ευκλείδη. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι η δημιουργία εφαρμογών AREdutainment για διάφορα μαθήματα του δημοτικού και του γυμνασίου, καθώς και τρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.   

Οι εφαρμογές είναι ειδικά σχεδιασμένες και εστιάζουν στη διαδραστικότητα και την παροχή κατάλληλης ανατροφοδότησης προς τους μαθητές ανάλογα με την ηλικία τους. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να εντάξει στη διδασκαλία του μαθήματος μία καινοτόμο μέθοδο διδασκαλίας, η οποία θα τονώσει το ενδιαφέρον των μαθητών και θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν πολύπλοκα φαινόμενα και έννοιες των μαθημάτων που διδάσκει. Η χρήση των εφαρμογών μέσα στην τάξη γίνεται μέσω φορητών συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ατομικά από τους μαθητές αλλά και σε μικρές ομάδες ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και την ανταλλαγή απόψεων και παρέχοντας έτσι κίνητρα για μάθηση. Η χρήση φορητών συσκευών (smartphone ή tablet) σε συνδυασμό με την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, στοχεύει σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σύγκριση με τη συμβατική διδασκαλία. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η παραστατικότητα των εφαρμογών, η οπτικοποίηση της γνώσης και η διάδραση, έχουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα, αφού δημιουργούν ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης λόγω του συνδυασμού εικόνας και ήχου. Έτσι, οι μαθητές αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία και ελέγχουν καλύτερα τη μαθησιακή διαδικασία ακολουθώντας τους ρυθμούς τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Γ' Δημοτικού

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε από τον Κύτρα Αλέξανδρο υπό την επίβλεψη του Κεραμόπουλου Ευκλείδη.

KYTRAS_ALEXANDROS.pdf

Ε' Δημοτικού

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Η διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε από τον Κάζλαρη Γεώργιο Χριστόφορο υπό την επίβλεψη του Κεραμόπουλου Ευκλείδη.

KAZLARIS.pdf

ΦΥΣΙΚΗ

Η διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε από την Ζαφειροπούλου Μαρία υπό την επίβλεψη του Κεραμόπουλου Ευκλείδη.

ZAFEIROPOULOU.pdf

ΣΤ' Δημοτικού

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Η διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε από τον Κύτρα Χρήστο υπό την επίβλεψη της Βολιώτη Χριστίνας.

KYTRAS.pdf

Η διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε από τον Ριζικιανό Γεώργιο Αναστάσιο υπό την επίβλεψη του Κεραμόπουλου Ευκλείδη.

RIZIKIANOS.pdf

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Η διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε από τον Τραχανά Γεώργιο υπό την επίβλεψη του Κεραμόπουλου Ευκλείδη.

TRAHANAS.pdf

ΦΥΣΙΚΗ

Η διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε από τον Σωτηρίου Χαράλαμπο υπό την επίβλεψη του Κεραμόπουλου Ευκλείδη.

SOTIRIOU.pdf

Η διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε από τον Φενερίδη Αναστάσιο υπό την επίβλεψη του Κεραμόπουλου Ευκλείδη.

FENERIDIS.pdf

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α' Γυμνασίου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Η διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε από την Πασχαλίνα Γκιώση υπό την επίβλεψη του Κεραμόπουλου Ευκλείδη.

GKIOSI.pdf

ΦΥΣΙΚΗ

Η διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε από τον Καμπούρη Μάριο Αναστάσιο υπό την επίβλεψη του Κεραμόπουλου Ευκλείδη.

KAMPOURIS.pdf

Η διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε από τον Σπυρίδη Βλαδίμηρο υπό την επίβλεψη του Κεραμόπουλου Ευκλείδη.

SPYRIDIS.pdf
Copyright © imselab 2022Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Κεραμόπουλο Ευκλείδη (email: euclid@ihu.gr, τηλ. 2310013998)