• Ge medlemsföreningarna stöd och support i besöksnäringsfrågor.

 • Upprätta kontakter med Nationella och Regionala Visit kontor.

 • Ta fram verktyg för planeringsprocesser och medfinansiering.


 • Vi upprättar samarbete mellan medlemsföreningarna i blåljusfrågor.

 • Vi har god kunskap om blåljusläget inom SRF.

 • Vi lyfter fram goda exempel på hur man kan jobba med i de olika blåljusfrågorna. • Att bidra till så bra förberedelser som möjligt för SRFs medlemmar, antingen i fiberförberedelser eller med hjälp av annan teknik.

 • Vi förmedlar kunskap till medlemmarna.
 • Öka kunskapen om EU:s och svenska myndigheters åtagande om småskaligt fiske och förvaltning av fiskebestånden.

 • Vi företräder det småskaliga fisket och värnar om hållbarhet, sysselsättning och fisktillgång.

 • Skapa kontakter med politiker och media.
 • Vi vill öka förutsättningen för att kunna bo och verka i skärgården genom att utveckla färjekommunikationerna till och från öarna året runt.

 • Vi vill vara en samlad motpart för Färjerederiet och Trafikverket.

 • Vi vill kunna vara ett bollplank för att utveckla lederna och genomföra förbättringar.


 • Vi ska bevaka och rapportera miljömässig hållbarhet med beaktande av ekonomisk och social hållbarhet, ur ett ö- och skärgårdsperspektiv.

 • Erbjuda hjälpmedel som underlättar resursanvändning och som gör att man genomför aktiviteter på ett hållbart sätt.

 • Skapa förutsättningar för att utveckla ö samhället både för besökare och bofasta invånare.


 • Vi levererar minst en notis per vecka på webben.

 • Att hänga med digitala utvecklingen samt "utbilda" nätverket

 • Uppmuntra nätverket att hitta ungdomar som engagerar sig i arbetet

 • Gruppen producerar artiklar om "livet på öarna".


 • Vi ska utreda och dokumentera olika förhållanden kring boende i skärgårdarna.

 • Vi försöker nå resultat i strandskyddsfrågan.

 • Vi håller statistiken om boende i skärgårdarna och på öarna aktuell.


 • Följa olika beslut inom Eu och nationellt ang regelverk och informera vidare till SRF medlemsföreningar.

 • Bilda nätverk inom skärgårdsbönder (samverkan).

 • Uppmuntra och stötta kollegor.

 • Hur arbetar EU för mindre jordbruksföretag.


 • Vi vill synliggöra skärgårdsskolornas viktiga roll för ett levande skärgårdssamhälle.

 • Bidra till en möjlighet för skärgårdsskolornas personal och elever att nätverka

 • Bidra till barnens skärgårdsidentitet och öka deras kunskap om skärgården.


 • Ge kunskap och stöd till unga-vuxna och visa att det går att bo i skärgården.

 • Målgruppen är unga-vuxna som vill stanna kvar där man vuxit upp.

 • Bygga upp projekt "Skärgårdsmentor" som vänder sig även till unga-vuxna som vill flytta ut till skärgårdsöarna.