ฟิสิกส์ประยุกต์

ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น

เรื่องนี้ต้องขยาย

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.สายันต์ โพธิ์เกตุ

ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.เบญจมาศ ศรีสองเมือง

ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

VID_20180917_153845.mp4

CNC Robot ผลงานของ

ดร.พิฆเนศ อุปชัย

สไลด์แนะนำสาขา

แนะนำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์.pdf