Gamtosauginiai Lietuvos kaimo plėtros programos aspektai

Gilinamės ir dalinamės apie dabartinės Lietuvos kaimo plėtros programos gamtosauginius aspektus.

2019 vasario 5 seminare “Investicijų į Natura 2000 stiprinimas panaudojant ES fondus ir Prioritetinės veiksmų programos (PVP) atnaujinimas” Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas pristatė pranešimą.

Pristatymas (PDF, 17 MB)