Det særlige ved Specialhøjskolen

Det særlige ved Specialhøjskolen er især:

  • Små hold (max 7 personer)

  • Et overskueligt, roligt, og trygt miljø med struktur og forudsigelighed

  • Tæt støtte og guidning fra underviserne

  • Timetal og fagsammensætning tilrettelægges individuelt, fra ganske få timer til fuldt skema

  • Alle deltagere har en individuel vejleder, som følger tæt op og er i god kontakt med f.eks. mentor, sagsbehandler, forældre etc.

  • Vejlederen hjælper med at etablere praktikker og brobygningsforløb til andre skoler/uddannelser

  • Udover 9. og 10. skoleår, tilbyder Specialhøjskolen ordblindeundervisning, FVU dansk, FVU matematik og FVU engelsk hvor det er relevant

  • En underviserstab som er vidende , dedikerede og har stor erfaring med sårbare unge

  • Undervisning i Kommunikation foregår løbende (se mere nederst på denne side)

9. og 10. skoleår

Der undervises i dansk, matematik, engelsk, kommunikation og billedkunst, og alle arbejder med noget forskelligt, så vi har sjældent fælles undervisning. Læs mere under fanen "Fagene".

Forløbet er særligt tilrettelagt for dem som er gået ud af grundskolen uden en afsluttende afgangsprøve i dansk, engelsk og/eller matematik. Det er også egnet til dem som har afsluttet 9. klasse, men som er fagligt usikre eller mangler modenhed og overblik i forhold til det videre uddannelsesvalg.

På Specialhøjskolen er der mulighed for at starte på en frisk. Vi arbejder med respekt for den enkeltes grænser, ingen bliver presset til fremlæggelser eller mundtlig gennemgang foran hele holdet. Mundtlighed og fremlæggelser øves i mindre rum alene med underviseren efter behov, så selvværd og faglig sikkerhed bygges op i et tempo der passer den enkelte.

Deltagerne opnår samme faglige niveau i dansk, engelsk og matematik som i grundskolen og samtidig oplever de et nyt fællesskab med andre unge voksne i samme situation.

Den individuelle undervisning på små hold (max 7 personer) giver den enkelte mulighed for at komme tilbage på det faglige spor, på sin egen måde og i et tempo som er tilpasset den enkeltes forudsætninger, fagligt niveau og progression.

Specialhøjskolens vejledere hjælper med at etablere erhvervspraktikker og brobygningsforløb til andre skoler/uddannelser.

Vi lægger vægt på, at alle deltagere støttes i at gå til relevante prøver og eksamen. Forløbet kan afsluttes med AVU-eksamen på niveau G eller D (9. og 10. klasse). Der er eksamen to gange om året.

Vi har fokus på det faglige, men arbejder naturligvis også med det sociale aspekt f.eks. gennem sociale aktiviteter, udflugter, støtte til at indgå i grupper etc.


Praktik og vejledning på Specialhøjskolen.pdf

Vejledning og praktik

Læs mere om vejledning ved at åbne eller downloade informationsmaterialet.