หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

(Anti - Corruption Education )

ประจำปีการศึกษา 2563

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ต่อต้านการทุจริต

ยินดีต้อนรับสู่สื่อการดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

นายสุรศักดิ์ ทองแท้

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กดที่โลโก้รูปภาพ)