Tidsuppfattning

Läs mer om svårigheter med tidsuppfattning här.

"Tid är ett mycket mer abstrakt begrepp än rum. Rummet kan utforskas och upplevas med syn, känsel och kroppsupplevelse. Tidsupplevelsen är mer en tankeprocess och bl a beroende av förmågan till delad uppmärksamhet, dvs att kunna hålla flera upplevelser i tankarna, växla fokus mellan upplevelser just nu och ta fram minnesbilder av passerade ögonblick." (Tore Duvner 1994)

Fysisk lärmiljö

 • Anslå ett tydligt dagsschema med bildstöd.

 • Placera eleverna i klassrummet utifrån deras behov.​

 • Använd visuell tidsmätare. Läs mer om visuella tidsmätare här och appar för visualisering av tid här.

Lektion & struktur

 • Widgitonline kan man enkelt skapa olika typer av bildstödsmaterial som t ex scheman och ordlistor.

 • Använd https://www.classroomscreen.com och funktionerna tidsmätare och anteckningsbok för att tydliggöra vad som ska göras, på vilket sätt och hur länge det förväntas hålla på.

 • Använd digitalt schema med bilder.

 • Komplettera textinformation med bilder på bärande begrepp.​

Pedagogiskt ledarskap

 • Dela upp momenten i mindre/kortare delar för att undvika stressituationer.​​

Kompensation

 • Ge eleven tid att ställa om inför nya moment.

 • Ge eleverna tid att göra klart uppgiften och få beröm för genomförd uppgift innan en ny presenteras.

 • Förbered övergångssituationer med den tidsmarginal som passar eleverna. Om eleverna behöver tydligt stöd: verbalt, tecken, timer.

 • ​​Åskådliggör hur lång tid en aktivitet ska pågå.​