Svag teoretisk begåvning

Svag teoretisk begåvning. Läs här.

Få vågar tala om begåvning. Läs artikel här.

Boken Elever med svag teoretisk begåvning av Gunilla Carlsson Kendall.

Vad är intellektuell funktionsnedsättning? Läs artikel här.

Lektion & struktur


Ge lagom svåra uppgifter

Att lösa problem är bara roligt om vi lyckas tillräckligt ofta när vi gör det. Det innebär att uppgifterna måste vara lagom svåra för att man ska behålla nyfikenheten och känna tillfredsställelse över att lösa dem. Är de för lätta ger de inte samma tillfredsställelse och är de för svåra så tappar man intresset.

Förklara uppgiften

Utgå från elevernas kunskapsnivå så att stoffet är möjligt för dem att förstå. Målen måste brytas ned i konkreta mål som går att förstå och som är anpassade efter elevernas förmåga. Att göra undervisningen mer konkret är en viktig väg att gå. Motivationen stärks av den glädjefyllda kicken som uppstår då man plötsligt förstår.

Arbeta med förförståelse

 • Som introduktion till ett nytt moment - se en film, läs en dramatiserad berättelse, gärna med stödjande bilder.

 • Låt eleverna i förväg veta vad ett experiment eller en laboration ska visa.

 • Låt eleverna i förväg veta vad de ska lägga märke till. Om eleverna vet vad de kommer att se är det större chans att de lägger märke till det.

 • Ge eleverna "försprång". Det ger dem mer tid att förstå.

Kontrollera att eleverna har förstått uppgiften

 • Be eleverna återberätta hur de har förstått uppgiften.

 • Ställ följdfrågor så att du vet vad eleverna behöver hjälp med att tänka ut.

 • Kontrollera hur det går så att du snabbt upptäcker om eleverna har missuppfattat uppgiften.

 • Ha täta avstämningar med eleverna.

Konkretisera

 • Gå ut och titta på företeelser som ni pratar om.

 • Använd experiment

 • Filmer

 • Bilder

 • Berättelser

 • Iscensätt skeenden i form av teater/små sketcher.

Reflektera

Om eleverna behöver reflektera över något så är det mer konkret att bryta ned frågan i mindre steg och ge de delfrågor som en analys innehåller. Det kan bli några frågor att tänka på som inte har något givet svar och som eleverna kan fundera över hemma. Det kan vara lättare att förstå begreppet reflektion om det blir ett namn på en aktivitet som man just har varit engagerad i.

Istället för "hypotes" kan man be eleverna fundera över vad de tror.

Ska eleverna göra en analys kan det fungera att tillsammans med eleverna tänka igenom vilka konkreta steg man behöver ta för att göra en analys. När man har skapat en lista med olika konkreta steg kan eleverna vara mycket mer självgående.

Hjälp till med planen

För elever som har svårt för att tänka teoretiskt är det viktigt att de får hjälp att bena upp frågan tillsammans med en vuxen, så de får en modell för hur det går till.

Prata igenom uppgiften med eleverna. Hjälp eleverna att strukturera med till exempel stödfrågor.

Vad ska berättelsen handla om? Vem är med? Var händer det? När börjar den? Vad händer först? Vad händer sen? Hur slutar det?


Pedagogiskt ledarskap


 • Använd enkla demonstrationer för att underlätta förståelse för ord och begrepp. Hänvisa sedan till det konkreta exemplet vid den fortsatta genomgången så har eleven en bild att hänga upp det som sägs på.

En högstadielärare i matematik berättade: "Eleverna brukar ha svårt att skilja på omkrets och area. För att demonstrera skillnaden brukar jag ta en trasa och torka av bordet framför mig för att illustrera area. När jag pratar om omkrets brukar jag gå runt eleverna i klassrummet." Ur boken Elever med svag teoretisk begåvning

 • Förstärk det du säger med konkreta saker eller bilder. Använd gärna Widgitonline för att skapa bilder.

Kompensation


Ha täta avstämningar

 • Ha en lista där man kan kryssa för eller stryka ett streck över saker man har klarat av. Det visar tydligt att man har kommit någonstans.

 • Har eleverna svårt med motivationen kan det vara bra att man inte behöver klara så många uppgifter för att få kryssa för uppgiften som klar.