Motorik

Läs mer om motorik här.

Läs mer om Dyspraxi (kort förklaring) här.

Lektion & struktur

 • Låt eleverna använda olika sinnen, t ex konkret material, bygga modeller, storyline, bild, sångtext/musik.

Pedagogiskt ledarskap

 • Ge arbetsuppgifter som får eleverna att lyckas. ​​​ ​

Kompensation

 • Pennstöd (tjock penna, tung penna, penngrepp i olika varianter).​

 • Sittdyna

 • Anpassad stol.

 • Anpassat arbetsbord.

 • Låt eleverna redovisa på annat sätt om det är svårt med skrivning för hand.

 • Ta bort vissa motoriska moment eller låt eleven hålla på kortare tid. Ex: arbetsmaterialet är redan tillklippt, eleven får hjälp med påklädning.

 • Om det är svårt med den motoriska planeringen, låt eleverna göra en sak i taget . Använd en lista (inkl bildstöd) med stegvisa instruktioner som tydliggör i vilken ordning moment ska göras.

 • Låt eleverna använda större tangentbord. Låna tangentbord för att testa här.

 • Använd digitalt skrivhäfte i matematik som t ex appen Mod Math.

 • Fotografera skrivhäften och svara med tangentbord med stöd av appen SnapType.


Träning

 • Träna motorisk automatisering tidigt och i korta pass med fokus på självkänsla.

 • Träna specifika förmågor, t ex knäppa en knapp eller cykla. Det tycks vara mer effektivt än en allmän motorisk träning.

 • Träna handens motorik, se förslag här. (Hämtat ur Träna dina sinnen av Pia Wallenkrans. Finns att låna på Elevhälsan.)

 • Se exempel på material för finmotorisk träning här.

 • Låt eleverna spåra bokstäver och siffror på en lärplatta istället för med penna för att fokusera på bokstavsformen mer än penngreppet. Läs mer om appen Skrivguiden här.