Flerspråkighet

Om flerspråkighet

Klicka här för att lära dig mer om flerspråkighet.

Om transspråkande

Klicka här för att lära dig mer om hur du kan nyttja elevens alla språk som en resurs i lärandet.

Fysisk lärmiljö

 • Stärk språket med skyltar och information på olika språk, se exempel från Högåsskolan här.

Lektion & struktur


 • Eleverna får förklaringar på svåra ord (muntligt, papper, bilder, digitalt).

 • Skapa ordlistor/scheman/tankekartor med bildstöd på svenska och modersmål . Detta kan lätt göras via Widgitonline.com (inloggn.info- Knivsta kommun)

 • Stärk elevens ordförråd med stöd av bildteman/inspelade ord via Lexin

 • Ta hjälp av studiehandledaren/modersmålsläraren i kommunikationen med vårdnadshavaren och för att förklara centrala områden.

 • Ge eleven möjlighet att få genomgångar, centrala begrepp förklarade på både sitt modersmål och svenska via tjänsten Binogi (inloggn.info- Knivsta kommun)

 • Lyssna på böcker på barnets modersmål parallellt med det svenska. Detta kan lätt göras med den tjänsten Polylino (inloggn.info- Knivsta kommun)

 • Använd appen SVT Språkplay för att utveckla ordförråd. Se textade SVT produktioner m. möjlighet att spara och kategorisera ord (inloggn.info- Knivsta kommun)

 • Använd utbildningsfilmer med svenska/modersmål med stöd av tjänsten SLI-play (inloggn.info- Knivsta kommun)

 • Låt eleven tala in svar i en iPad via dess dikteringsfunktion på sitt modersmål. Vid bedömningen kan du sedan översätta texten med stöd av studiehandledare/modersmålslärare eller översättningstjänst.

 • Spela in elevens svar som ljudinspelningar för att kunna bedöma innehållet lättare. Denna funktion finns i det digitala provtjänsten Exam.net (inloggn.info- Knivsta kommun)

 • Använd Microsofts utbildningsverktyg för att översätta texter till elevens modersmål och ge bildstöd av substantiv.

 • Skanna text och få den uppläst med stöd av Claroscanpen för den som förstår talad svenska (inloggn.info- Knivsta kommun)

 • Använd inläsningstjänst och talböcker från Legimus för att stärka ordförrådet och hjälpa dem som har god svensk hörförståelse.

 • Använd NE skolas lexikon för att stärka ordförrådet. (inloggn.info- Knivsta kommun)

 • Använd exittickets som rutin för formativ bedömning. En digital version finns gratis under "poll" hos Classroomscreen.com .​​​​

 • Välj läromedel som redan från början är anpassade efter din klass behov via SPSM:s söktjänst Hitta läromedel​ ​ ​

 • ​Arbeta med läsförståelsestrategier i undervisningen (gäller alla ämnen).

 • Ge förförståelse till uppgifter som ska lösas. Exempelvis genom material på elevens modersmål.

 • Ge planerade anteckningar på tavlan/digital ​overhead/presentationer förväg.

 • Skriv ut/dela/maila​ lektionsanteckningar.

 • Gör genomgångar och instruktioner mer tillgängliga genom att använda en dokumentkamera eller iPad på stativ kopplad till projektor.

 • Använd NE Skolas digitala resurser och filmer. ​​(inloggn.info- Knivsta kommun)

 • Använd appar för att utveckla ordförråd och grammatik. Lär dig mer om appar för flerspråkighet här.

 • Använd ordlistor med matematiktermer för olika språk (35 olika språk) via följande sida hos Skolverket.

 • Använd Elevspel.se sida för svenska som andra språk

 • Använd bildteman och andra tips från Knivstas SFI-lärare Asos resurssida

Pedagogiskt ledarskap

 • Låt eleverna använda olika sinnen, t ex konkret material, bygga modeller, storyline, bild, sångtext/musik.

 • Förstärk med handalfabetet. Handalfabetet.pdf

 • Förstärk med tecken som stöd. Tecken som AKK​​ Vill du lära dig mer? Kontakta Stöd- och utvecklingsgruppen i Knivsta.

 • Utnyttja elevens olika språk som resurs för lärandet. Läs mer om transspråkande här och hur det kan användas för att stärka matematiska basord här.

Kompensation

 • Använd inlästa läromedel via (inloggn.info- Knivsta kommun)

 • Använd utbildningsfilmer med svenska/modersmål med stöd av tjänsten SLI-play (inloggn.info- Knivsta kommun)

 • Ge texter som ska läsas under lektionstid i förväg. Gärna digitalt för att kunna läsas med talsyntes.​

 • Matematiktermer på 26 olika språk, Skolverket. Se språk och termer i pdf-fil via länk här.Träning

Fortbildning och forskning

Flerspråkigas lärande

Om riktade insatser och konkreta exempel på transspråkande

Transspråkande i praktiken

Konkreta tips för klassrummet med forskningsföränkring kring transspråkande

Forskning om transspråkande

Ta del av forskning som inspirerar och ger multilinguala möjligheter.

Läs sida med specifikt stöd till dig med nyanlända från Ukraina här