För läraren

Förtydligande verktyg

Onlineverktyget är tänkt att projiceras på tavla/duk och är en smart verktygslåda för pedagoger med verktyg som:

slumpade namn, anteckningsblock, visuell tidsmätare, klocka, symbolinformation, utvärderingsverktyg och mycket mer. Möjlighet att visa widgitonlinesymboler.

Gratis
Kostar om man vill kunna spara.

Belkin Stage Pro

Appen tillhör Belkin iPadstativ på bilden ovan.
Den innehåller verktyg för att gör iPaden till kombinerad interaktiv tavla och dokumentkamera med inspelningsfunktion.

Instruktionsfilm

Gratis

(vissa funktioner kostar)

Educreations

Appen innehåller verktyg för att gör iPaden till en interaktiv tavla med inspelningsfunktion. Läs mer här.

Gratis

(kräver medlemsskap/inloggning)


Whiteboard Explain Everything

Appen innehåller verktyg för att gör iPaden till en interaktiv tavla med inspelningsfunktion. Läs mer här.


(kräver medlemskap/inloggning)

iPads Kamera & skärminspelning

Med hjälp av en iPads kamera och funktionen skärminspelning kan du lätt göra utbildningsmaterial med både konkret och digitalt material

Om skärminspelning

Gratis

är en Internettjänst för att skapa bildstödsmaterial till stöd för kommunikation och förståelse.

Läs mer här

Finns via kommunlicens för Knivsta förskolor/skolor

Visual timer

App för att visuellt visa tid cirkulärt. Alarmfunktion, flera parallella klockor och färgval kan väljas

Läs mer här

Gratis


Timstock

App för visuellt visa tid linjärt med alarmfunktion.

Läs mer här
Nationalencyclopedien Skola

NEskola har flera tjänster som kan förtydliga abstrakta innehåll. Under landsfakta kan man t ex se illustrativa diagram och under filmer finns många utbildningsprogram att tillgå.

Läs mer här

Finns via kommunlicens för Knivsta förskolor/skolor


Visuell förstärkning av matematik

Number pieces, by MLC

Synliggör tiobassystemet

Läs mer här.

Instruktionsfilm

Gratis

Geoboard, by MLC

Illustrera geometri

Läs mer här.

Instruktionsfilm

Gratis

Math Clock, by MLC

Tydliggörande klockapp

Läs mer här.

Gratis

Number Line by MLC

Digital tallinje

Läs mer om appen här

och onlineverktyget här

Instruktionsfilm

Gratis

Visual F D & P

App för iPads som visualiserar sambandet mellan bråktal, decimaltal och procent.

Läs mer här.

Presentationsfilm

Math Animations

App för iPads som visualiserar olika matematiska algoritmer och uträkningar

Läs mer här.

Presentationsfilm

Finns som gratisversion


Förstå matematiken addition och subtraktion

App för iPads som visualiserar olika matematiska algoritmer och uträkningar

Läs mer här.

Förstå multiplikationstabell

App för iPads som visualiserar olika matematiska algoritmer och uträkningar

Läs mer här.

Visual Multiplication table

Visualisera multiplikationstabellen för att underlätta förståelse. Det Finns även övningsuppgifter.

Läs mer här.

Presentationsfilm

Montessori Siffror

Förstärk grundläggande taluppfattning genom bildstöd.

Läs mer här.

Presentationsfilm

Place Value Multiplication

Visualisera multiplikationsuträkningar med bildstöd

Läs mer här.

Presentationsfilm

Place Value Division

Visualisera uträkningar av division med bildstöd.

Läs mer här.

Presentationsfilm

Place Value Addition

Visualisera multiplikationsuträkningar med bildstöd

Läs mer här.

Presentationsfilm

Place Value Subtraction

Visualisera multiplikationsuträkningar med bildstöd

Läs mer här.

Presentationsfilm

Maths Facts:Number bonds

Verktyg för att förstå sambandet mellan olika räknesätt.

Laborera med öppna utsagor, olika talkamrater och räknesätt.

Läs mer här.

Presentationsfilm

Förenklande verktyg i matematik

Tydlig

är en modern miniräknare i appform med många kreativa funktioner, som gör att man lättare kan följa uträkningar.

Läs mer här.

Presentationsfilm

MyScript Calculator

är en miniräknarapp som transkribererar och räknar ut handskrivna tal.

Läs mer här.

Presentationsfilm

Photomath

Fotografera ett matematiktal och få lösningsförslag.

Läs mer här.

Presentationsfilm

gratis

Formelsamling

är en Internetsida med formler inom matematik, fysik och kemi.

Läs mer här.

gratis


Stöd till undervisningen i Engelska

BC Teacher resources

är en webbsida från British Council som samlar resurser för lärare som undervisar i engelska

Läs mer här.

Cambridge Assesment

är en webbsida med utbildningsresurser för att utveckla det engelska språket.

Klicka här för att komma till sidan.

Gratis

EF - Learning resources

är en webbsida med utbildningsresurser för att utveckla det engelska språket.

Klicka här för att komma till sidan.

Gratis

Readtheory

är en webbsida med gratis läsförståelseövningar som automatiskt anpassar sig efter läsarens nivå.

Klicka här för att komma till sidan.

Gratis

Webenglish

är en webbsida med utbildningsresurser för att utveckla det engelska språket.

Klicka här för att komma till sidan.

Gratis

KimStudies

är en webbsida med utbildningsresurser för att utveckla det engelska språket.

Klicka här för att komma till sidan.

Gratis

British Councils

Learn English kids

är en webbsida med utbildningsresurser för att utveckla det engelska språket.

Klicka här för att komma till sidan.

Gratis

British Councils

Learn English teens

är en webbsida med utbildningsresurser för att utveckla det engelska språket.

Klicka här för att komma till sidan.

Gratis

Responsverktyg

Mentimeter

är ett svenskutvecklat webbaserat responsverktyg, där lärare gör internetbaserade frågeformulär utifrån en rad olika frågetyper och eleverna svarar med egna digitala enheter genom att gå in på en webblänk.

Läs mer här.

Se presentationsfilm här.

Tjänsten är gratis så länge man bara använder två frågor per i set frågor. Kräver att man blir medlem.

Socrative

är ett webbaserat responsverktyg, där lärare gör internetbaserade frågeformulär utifrån en rad olika frågetyper och eleverna svarar med egna digitala enheter genom att gå in på en webblänk.

Läs mer här.

Se presentationsfilm här.

Tjänsten är gratis så länge man bara använder de enklaste funktionerna. Kräver att man blir medlem.

Kahoot.it

är ett webbaserat spelliknande responsverktyg, där lärare ställer frågor och eleverna svarar med egna digitala enheter genom att gå in på en webblänk. Endast de tre bästa som svarar visas i slutresultatet.

Läs mer här.

Se presentationsfilm här.

Tjänsten är gratis.


Plickers

är ett webbaserat responsverktyg, där lärare ställer frågor digitalt på projektorduk och eleverna svarar utskrivna svarslappar.

Läs mer här.

Se presentationsfilm här.

Tjänsten är gratis.

Repetativa verktyg

Quizlet och Quizlet Live

tränat ordförråd och uttryck, som baseras på "Flashcard-metoden". Du kan lätt skapa eget innehåll med både text, ljud och bild.

Läs mer här.

Se en presentation här.

Appen är gratis.


Bitsboard

är en app för att träna ordförråd och uttryck. Först söker du en färdig eller skapar en egen "kortlek" baserad på text, bild och ljud utifrån det tema du önskar. Sedan låter du din elev öva detta område genom en rad olika spel och övningar.

Läs mer här.

Se en presentationsfilm här.

Appen är gratis i sin grundform.

Presentationsverktyg

Animoto

är ett webbaserad videoredigerings verktyg där du lätt kan skapa och redigera filmer på bara några minuter.

Läs mer här

Se presentationsfilm här

Tjänsten är gratis i sin grundform

Spark Video

Är ett webbaserat verktyg som bland annat kan skapa korta illustrativa videoklipp till stöd i undervisningen.

Läs mer här.

Se presentationsfilm här.

Tjänsten är gratis i sin grunform.

Prezi

är ett webbaserat verktyg för att göra moderna presentationer med animationer och inzoomningar.

Läs mer här.

Se en presentationsfilm här.

Tjänsten är gratis


iMovie

är en app från Apple för att skapa filmer. Appen är enkel att använda och innehåller många användbara funktioner.

Läs mer här.

Se en presentationsfilm här.

Appen är gratis

Studieteknik

SimpleMind+

är en enkel app för att snabbt och intutivt skapa tankekartor.

Läs mer här

Se företagets utbildningsfilmer här

Appen är gratis i sin enklaste form.

Inspiration maps

är en app för att skapa tankekartor. Intressanta funktioner är att kunna infoga bilder samt omvandla tankekartor till löpande text.

Läs mer här

Sen presentationsfilm här

Appen är gratis i sin enklaste form.


Popplet

är en app för att skapa tankekartor. Bilder kan användas. linjerna mellan de olika posterna blir raka, vilket kan upplevas begränsande.

Läs mer här

Sen presentationsfilm här

Appen är gratis i sin enklaste form.

Samspel och känslor

Lågaffektivt bemötande

är en app framtagen till stöd för elever som tenderar att hamna i vålds- eller konfliktsituationer. Appen underlättar arbetet med att identifiera mönster i vardagen som kan behöva brytas/utvecklas.

Läs mer här

Betalapp

Puffarna 1-4

är en samling appar som syftar till att underlätta för barn att prata om och förstå känslor på ett lekfullt sätt.

Läs mer här.

Se presentationsfilm här.


Ritprata

är en app skapad för att underlätta vid seriesamtal och sociala berättelser.

Läs mer här

Se presentationsfilm här