Funktioner i iOS

iOS är det grundprogram som finns i alla enheter tillverkade av Apple. Funktionerna kan variera lite, men är i huvudsak detsamma. Denna sida lyfter funktioner som finns i iPads, eftersom de används oftast av skolorna kommunen.

Underlätta läs- och skrivinlärningen


Få text uppläst

Det finns två olika sätt att få text uppläst som är redan skriven:

a) Läs upp markerad text. Se instruktionsfilm.

b) Läs upp skärm Se instruktionsfilm.


Diktera och få texten skriven

En iPad/iPhone kan skriva dikterad text på olika språk. Funktionen kräver internetuppkoppling och fungerar bäst när rösten hos den som dikterar hörs tydligare än hos kringsittande kamrater. Hörlurar med mikrofon underlättar för dikteringen att höra rätt.

Lär dig mer om hur du dikterar här.

Lär dig hur du ändrar språk för tangentbordet och därmed också dikteringsspråket här.

Förbättra läsbarheten på Webbsidor

iOS webbläsare Safari har en inbyggd funktion för att förbättra läsbarheten av Internetsidor. Läsaren tar bort irrelevant reklam, anpassar teckenstorlek, färger m m, efter användarens önskemål.

Läs mer här.

Att begränsa användandet i pedagogiskt syfte


Många elever har svårt att styra sina impulser och lockas ofta byta app, ladda ned nya eller surfa in på otillåtna sidor. Det finns olika sätt begränsa vad som går att göra på en iPad. Nedan följer lite information som kan förhoppningsvis vara till vägledning. Klicka på respektive bild för att få mer information.

Guidad åtkomst

Gör så att eleven inte kan byta app

Appen Klassrum

Många olika klassrumsfunktioner:

Skärmtid

Håll koll och begränsa