Tidsmedvetenhet

Visuella tidsmätare

Visual timer

App för att visuellt visa tid cirkulärt. Alarmfunktion, flera parallella klockor och färgval kan väljas

Läs mer här

Gratis

Timstock

App för visuellt visa tid linjärt med alarmfunktion.

Läs mer här

Visuella scheman

Fotokalendern

är utvecklad av Landstinget i Uppsala län i syfte att både stödja minnet bakåt och vara till stöd för planering framåt. Appen kan enkelt användas för för att göra schema baserat på bilder

Läs mer här

Se en presentationsfilm här

Gratis

Niki Agenda

är en app för att skapa bildscheman med stöd av egna bilder. Uppläsning av text kan ske med inbyggd talsyntes.

Läs mer här.

Se en presentationsfilm här

betalapp

FTVS HD

är en app för att skapa bildscheman med stöd av egna bilder, video-/ljudinstruktioner. Appen har även en visuellt tidsmätare för varje enskilt pass.

Läs mer här.

Se presentationsfilm här.

Se en presentationsfilm här.

betalapp

Widgit Online

är en Internettjänst för att skapa bildstödsmaterial till stöd för kommunikation och förståelse. Här finns färdiga schemamallar som lätt kan anpassas.

Läs mer här

Finns via kommunlicens för Knivsta förskolor/skolor

Veckoschema med bildstöd

är en lättnavigerad app för att skapa bildscheman. Appen visar antingen en vecka eller dag i taget. Använd färdiga eller egna bilder. Appen erbjuder möjlighet till påminnelser och en visuell nedräkning av aktivitetstiden. Ett plus är att aktiviteter kan skapas som återkommande varje vecka, vilket spar tid. Appen läser också upp texten som skrivits in.

Läs mer här.