Svenska

Snabbgenvägar:

Bokstäver

Att kunna använda bokstäver kräver att man känner igen samtliga (versaler/gemener) både som teckensnitt och handskrift. Man behöver även kunna deras ljud och att de tillsammans med andra kan låta på flera sätt. För att skriva för hand krävs det även en god pennfattning/kontroll samt kännedom om hur så att bokstäverna ska formas för att handen ska slippa onödiga spänningar. För många barn är det svårt att lära sig alla dessa delar samtidigt. Inte sällan tröttnar många elever på att skriva på grund av själva bokstavsformandet är energikrävande.

Här kan digitala lösningar bidra med en god pedagogisk lösning. Genom att barn får trycka på färdiga tangenter och samtidigt höra bokstavsljuden kommer fler elever till läsinsikt tidigare, vilket i sin tur sannolikt ger dem mer energi att utveckla sin handskrift.

Skrivguiden

Tränar den formningen av bokstäver, deras namn och ljud

Läs mer här

Presentationsfilm

Läskod

Tränar bokstävernas ljud, kopplingen mellan bokstav och ljud, samt tränar ljudning av ord

Läs mer här

Presentationsfilm

Ordens magi

Välj mellan gemener och versaler. Kombinera de bokstäver du vill på tavlan och hör hur de låter tillsammans. Det går även att skapa övningar där man ska skriva vad en röst efterfrågar.

Läs mer här

Se presentationsfilm här.

Bokstavspussel

Se ett foto. Dra ihop bokstäverna till ordet i rätt ordning. Hör hur ordet ljudas ihop. Trevlig uppmuntrande app. Möjlighet att lägga till egna ord finns. Antalet inlästa ord är dock ganska få.

Läs mer här

Presentationsfilm

ABC-klubben - Domino

är en app för att träna fonologisk medvetenhet och avkodning. Para ihop kortare ord med bilder. Appen erbjuder olika nivåer.

Läs mer här

ABC-klubben- korsord

tränar fonologisk medvetenhet och avkodning. Kombinera bokstäver för att skapa ord i korsord. Appen erbjuder olika nivåer.

Läs mer här

ABC-memo

är en app för att träna fonologisk medvetenhet och avkodning. Para ihop ord med bilder i det klassiska spelet memory

Läs mer här

ABC-bingo

är en app för att träna fonologisk medvetenhet och avkodning. Tränas förmågan att identifiera första ljudet i ord. Hör ljudet och klicka i rätt kolumn.

Läs mer här

Bornholmslek

är ett spel som skapar motivation och ger tillfälle för repetition av bokstavsljud och igenkänning av bokstavsform.

Läs mer här.

Se presentationsfilm här

Poio

är ett spel som skapar motivation och ger tillfälle för repetition av bokstavsljud och igenkänning av bokstavsform.

Läs mer här.

Se presentationsfilm här

Externa tangentbord

Finmotorik utvecklas inte samtidigt hos alla barn och vissa barn kan barn behöva använda större tangentbord för att prestera på en nivå som ej förtar användarens energi/lust.

Läs mer här.

Talsynteser

Det finns många talsyntesprogram som läser upp bokstavsljuden när man trycker på respektive tangent, samt ljudar ihop bokstäver tillsammans oavsett om de bildar ord eller inte. Läs mer under längre ned på sidan.

Ord

Stava

är en app som tränar ordförståelse, ljudning och stavning. Se ett foto och dra bokstäverna så att ordet ljudas rätt.

Se presentationsfilm här

Läs mer här

Alfavux

app utvecklad för SFI i Norrköping. Se ett fotografi, dra bokstäverna rätt, hör bokstavsljuden och ljudningen av ordet.

Läs mer här

Se en presentationsfilm här.

NE stava

är en enklare stavningsapp där användaren drar bokstäver i rätt ordning för att matcha ordet som visas genom en tecknad bild.

Läs mer här.

Appen ingår i Knivsta kommuns kommunlicens och kräver inloggning som kan fås av respektive skolas IKT-pedagog


Läskod

Tränar bokstävernas ljud, kopplingen mellan bokstav och ljud, samt tränar ljudning av ord

Läs mer här

Presentationsfilm


Meningar

Läslandet 2

är en app som erbjuder 4 olika typer av övningar som tränar förmågan att känna igen ord och meningar i sitt rätta sammanhang.

Läs mer här

Se en presentationsfilm

Producera text

Skrivverktyg appar

Skolstil 3

erbjuder följande funktioner:

 • valfri ljudning av bokstäver, ord och meningar.

 • Använder en egenutvecklad röst

 • Rättstavning

 • Handskriftsliknande teckensnittet Skolstil

 • ändra färg på tecken/bakgrund

 • Markering vid uppläsning?

 • Lagrar filer lokalt

 • Öppna dokument i annan app (behövs för utskrift om Airprintskrivare saknas som det gör i Knivsta)

 • möjlighet att infoga en bild överst i dokumentet.

Läs mer här

Se en presentationsfilm här


ClaroSpeak

erbjuder följande funktioner:

 • valfri ljudning av bokstäver, ord och meningar.

 • erbjuder flera röster mot betalning. Röst från iOS röst ingår gratis.

 • Rättstavning (iOS egna)

 • Flera valbara teckensnitt

 • Ändra färg på tecken/bakgrund.

 • Fyra valbara markeringsalternativ vid uppläsning

 • Lagrar filer lokalt

 • Öppna dokument i annan app (behövs för utskrift om Airprintskrivare saknas som det gör i Knivsta)

 • Ordprediktion

 • Lägg till bild i text

 • Fånga text från foto

Läs mer här

Se en presentationsfilm här

OribiWriter

erbjuder följande funktioner:

 • valfri ljudning av bokstäver, ord och meningar.

 • Använder iOS röst

 • Avancerad stavningshjälp som klarar många olika typer av stav-/grammatikfel samt lättförväxlade ord

 • Flera valbara teckensnitt

 • Ändra färg på tecken/bakgrund.

 • Fyra valbara markeringsalternativ vid uppläsning

 • Lokalt lagrade filer kan sorteras i mappar

 • Dela dokument till annan app (behövs för utskrift om Airprintskrivare saknas som det gör i Knivsta)

Läs mer här

Se en presentationsfilm här

NE författa

erbjuder följande funktioner:

 • Valbar ljudning av bokstäver, ord och meningar.

 • Använder röst

 • Rättstavning

 • Flera valbara teckensnitt

 • Ändra färg på tecken/bakgrund.

 • Fyra valbara markeringsalternativ vid uppläsning

 • Lokalt lagrade filer kan sorteras i mappar

 • Öppna dokument i annan app (behövs för utskrift om Airprintskrivare saknas som det gör i Knivsta)

Läs mer här

Se en presentationsfilm här

Ingår bland Knivstas kommunlicenser. Laddas ned gratis och startas med kod som IKT-pedagogen på varje skola har tillgång till.


Anteckningar

erbjuder följande funktioner:

 • Uppläsning av skriven text med iOS inbyggda funktion.

 • Möjlighet att styra med iOS AI Siri eller skriva med iOS dikteringfunktion

 • Ett teckensnitt

 • möjl. att infoga tabell

 • Möjl. att infoga bild, video, skiss

 • funktion för att Skanna in dokument.

 • Inbyggd stavningshjälp

 • Sparas lokalt, men kan synkas med molntjänsten iCloud.

 • Öppna dokument i annan app (behövs för utskrift om Airprintskrivare saknas som det gör i Knivsta)

Läs mer här

Se en presentationsfilm här

Gratis

Word (iPad-appen)

erbjuder följande funktioner:

Läs mer här
Läs om avancerad läsare här

Se en presentationsfilm här

Ingår bland Knivstas kommunlicenser


Onenote (iPad-appen)

erbjuder följande funktioner:

Läs mer här

Ingår bland Knivstas kommunlicenser


Widgit Writer

erbjuder följande funktioner:

 • Inbyggd uppläsningsfunktion för skriven text

 • Ljudande tangentbord

 • Omedelbar bild/symbolkomplettering av text vid skrift. (kräver Widgitonlinelicens som kostar extra - Finns i Knivsta kommun)

 • Rättstavning

 • Flera valbara teckensnitt

 • Ändra färg på tecken/bakgrund.

 • Lagrar filer lokalt

 • Skicka en kopia till annan app (behövs för utskrift om Airprintskrivare saknas som det gör i Knivsta)

 • Lägg till bilder

Läs mer här

10:-

Skrivverktyg - webbtjänster

Word online

erbjuder följande funktioner:

Läs om avancerad läsare här

Se en presentationsfilm här

Ingår bland Knivstas kommunlicenser

Onenote online

erbjuder följande funktioner:

Läs mer här

Ingår bland Knivstas kommunlicenser


Stava Rex

är ett smart rättstavningsprogram, som hittar fler stav-/grammatikfel än många konkurrenter och ger användaren möjlighet att lära sig under rättningsprocessen. Programmet kan även uppmärksamma användaren på lättförväxlade ord - t ex ord som låter lika, men stavas olika.

Stava Rex har i Knivsta kommuns skolor installerats som en flik i Word online.

Läs mer här

Se en instruktionsfilm här

Ingår bland Knivstas kommunlicenser

Skrivverktyg - datorprogam

Word (datorprogrammet)

erbjuder bland annat följande funktioner:

 • Rättstavning

 • Flera valbara teckensnitt

 • Ändra färg på tecken/bakgrund.

 • Lagrar filer lokalt eller oneline på Onedrive i Office365

 • Lägg till redigera bilder, diagram, tabeller m m

Word ingår bland Knivstas kommunlicenser.


Onenote (datorpogrammmet)

erbjuder bland annat följande funktioner:

Läs mer här

Onenote ingår bland Knivstas kommunlicenser.


Stava Rex

är ett smart rättstavningsprogram, som hittar fler stav-/grammatikfel än många konkurrenter och ger användaren möjlighet att lära sig under rättningsprocessen. Programmet kan även uppmärksamma användaren på lättförväxlade ord - t ex ord som låter lika, men stavas olika.

Se en presentationsfilm här

Stava Rex ingår bland Knivstas kommunlicenser.

Att strukturera en text

SimpleMind+

är en enkel app för att snabbt och intutivt skapa tankekartor.

Läs mer här

Se företagets utbildningsfilmer här

Appen är gratis i sin enklaste form.


Inspiration maps

är en app för att skapa tankekartor. Intressanta funktioner är att kunna infoga bilder samt omvandla tankekartor till löpande text.

Läs mer här

Sen presentationsfilm här

Appen är gratis i sin enklaste form.


Popplet

är en app för att skapa tankekartor. Bilder kan användas. linjerna mellan de olika posterna blir raka, vilket kan upplevas begränsande.

Läs mer här

Sen presentationsfilm här

Appen är gratis i sin enklaste form.


Att lyssna och skriva samtidigt

Notability

är ett digitalt anteckningsblock med många smarta funktioner. En intressant funktion är att den kan spela in ljud samtidigt som användaren ritar/antecknar. När användaren sedan efter inspelningen klickar på på olika delar av anteckningarna/ritningen hörs ljudet från vad som sagts/låtit just då.

I en pedagogisk kontext kan denna funktion användas vid genomgångar. Eleven ber om tillåtelse att spela in ljud. Läraren håller en genomgång, samtidigt som eleven spelar in ljudet. För att senare slippa leta i en lång ljudinspelning, skriver eleven stödord eller ritar stödteckningar under genomgången. Eleven kan således fokusera mer på att ta in genomgången när den hålls än att behöva formulera sig i skrift parallellt. Senare kan eleven höra hela genomgången igen i sin helhet eller bara repetera de delar som den önskar höra om genom att klicka på de olika stödorden/teckningarna.

Att läsa och förstå text

Att träna läsförståelse

NE Skolas E-språk

är en webbtjänst som låter användaren välja bland en rad aktuella texter att antingen lyssna på (inlästa) eller läsa. Efter genomgången text får användaren svara på frågor kring innehållet.

Läs mer här

Se en presentationsfilm här

Tjänsten ingår i Knivstas kommunlicenser.

Att läsa med stöd av öronen

Genom att lyssna på text och litteratur kan ord- och textförståelsen utvecklas även när avkodningssvårigheter förekommer.

NE Skolas E-språk

är en webbtjänst som låter användaren välja bland en rad aktuella texter att antingen lyssna på (inlästa) eller läsa. Efter genomgången text får användaren svara på frågor kring innehållet.

Läs mer här

Se en presentationsfilm här

Tjänsten är ingår i Knivstas kommunlicenser.


Legimus

är en webbtjänst som lånar ut inläst skönlitteratur i digital form till alla medborgare i Sverige med läsnedsättning. Diagnos krävs inte men talbokstillstånd.

Läs mer om talbokstillstånd här.

Läs mer om Legimus här.

Se en presentationsfilm här

Tjänsten är gratis


Inläsningstjänst

är både en webbtjänst och app som erbjuder ett stort antal inlästa läromedel från alla större läromedelsföretag i Sverige.

Läs mer här

Se en presentationsfilm här

Tjänsten ingår bland Knivstas kommunlicenser.


Knivsta bibliotek

erbjuder både traditionella böcker och digitala e-böcker till gratis utlån.

Läs mer här

Ta del av deras e-boktips för

Barn

Unga


Uppläsningsfunktioner iPads

Lär dig om hur du kan få text i appar och på webb att läsas upp med den inbyggda talsyntesen.

Läs mer här

Att göra digital text mer lättläst

Lättläst text på iPad

Webbläsaren Safari har en inbyggd funktion för att göra internetsidor mer lätt lästa.

Läs mer

Lättläst text på PC

Det kostnadsfria Chrometillägget Just Read kan enkelt göra internetsidor mer lättlästa.

Tillägget finns utskjutet på Knivsta kommuns elevdatorer.

Läs mer

Fotografera texten och få den uppläst

ClaroScanpen

är en mycket lättanvänd app som läser upp fotograferad text. Möjlighet finns att välja olika uppläsningsröster.

Läs mer här

Se en presentationsfilm

Prizmo Go

är en mycket lättanvänd app som läser upp fotograferad text. Möjlighet finns att välja olika uppläsningsröster.

Läs mer här

Se en presentationsfilm

Gratis

OfficeLens

är en app som bland annat kan användas för att läsa upp fotograferad text.

Läs mer här

Se en presentationsfilm

Gratis

Google Översätt

är mer än bara en översättningsapp. Den kan även användas för att läsa upp fotograferad text.

Läs mer här

Se en presentationsfilm

Gratis