Annat språk

Alfavux

app utvecklad för SFI i Norrköping. Se ett fotografi, dra bokstäverna rätt, hör bokstavsljuden och ljudningen av ordet.

Läs mer här

Se en presentationsfilm här.

Svenska FunEasyLearn

är en app utvecklad för att utveckla det svenska ordförrådet. Här finns enstaka ord och fraser som kan välja utifrån tema och hur man vill träna respektive område.

Läs mer här.

Se presentationsfilm här.

Gratis i sin enklaste form.

SayHi

Är en översättningsapp där två människor med olika språk kan tala med varandra samtidigt. Appen har stöd för många språk och rekommenderas av Dyslexiförbundet.

Läs mer här

Se en presentationsfilm här.

Gratis

SVT Språkplay

är en app med många program/filmklipp från SVT där allt som talas skriv ut med text. Texten kan sedan kopplas ihop med användarens modersmål och översätta. Här finns också flera smart funktioner för att spara och kategorisera ord man behöver öva på.

Läs mer och se en demo här

Gratis.

Spökbus

är en app för att lära sig presentationer. Även om den vänder sig till yngre elever är innehållet bra även för äldre.

Läs mer här

Se en presentationsfilm här.

Bitsboard

app med många olika spel baserade på "kortlekar" bestående av ord,ljud och bild. Sök andras eller gör egna "kortlekar" med det vokabulär som behöver utvecklas och låt eleven träna genom att spela de olika spelen antingen själv eller med andra. Flest färdiga kortlekar är engelska.

Läs mer här

Se en presentationsfilm här.

Gratis

Skolord.se

är en webbsida från PedagogVärmland som skapar begreppsordlistor för olika ämnen på olika språk.

Läs mer här.

Gratis