Bildstöd

Bildstöd - kommunikation

Widgit Writer

är en app som läser upp vad användaren skriver med hjälp av en talsyntes. Om appen även kopplas till ett abonnemang hos Widgitonline (som Knivsta kommun har) kompetteras texten automatiskt och omgående med bilder skapade i syfte att tydliggöra textens innehåll.

Läs mer här

Se en presentationsfilm här

10:-

Spread the sign

är både en webbsida och en app som har till funktion att med stöd av videofilmer lära ut teckenspråk.

Spread the sign - webbsida

Spread the sign - app

Webbdsidan är gratis

I appen finns flera extra funktioner som kostar, men den sökbara databasen på 200 000 klipp är gratis.

Bildstöd Schema

FTVS HD

är en app för att skapa bildscheman med stöd av egna bilder, video-/ljudinstruktioner. Appen har även en visuellt tidsmätare för varje enskilt pass.

Läs mer här.

Se presentationsfilm här.

Fotokalendern

är en app en avskalad och lättanvänd app för att skapa bildscheman och dagbok. Möjligheten att lägga till foto eller video samt text är ett starkt plus. En nackdel är att varje dag behöver skapas.

Läs mer här.

Se presentationsfilm här.

Gratis

Niki Agenda

är en app för att skapa bildscheman med stöd av egna bilder. Uppläsning av text kan ske med inbyggd talsyntes.

Läs mer här.

Se en presentationsfilm här

Widgit Online

är en Internettjänst för att skapa bildstödsmaterial till stöd för kommunikation och förståelse. Här finns färdiga schemamallar som lätt kan anpassas.

Läs mer här

Finns via kommunlicens för Knivsta förskolor/skolor

Veckoschema med bildstöd

är en lättnavigerad app för att skapa bildscheman. Appen visar antingen en vecka eller dag i taget. Använd färdiga eller egna bilder. Appen erbjuder möjlighet till påminnelser och en visuell nedräkning av aktivitetstiden. Ett plus är att aktiviteter kan skapas som återkommande varje vecka, vilket spar tid. Appen läser också upp texten som skrivits in.

Läs mer här.

Bildstöd -Ordförråd

Bitsboard

app med många olika spel baserade på "kortlekar" bestående av ord,ljud och bild. Sök andras eller gör egna "kortlekar" med det vokabulär som behöver utvecklas och låt eleven träna genom att spela de olika spelen antingen själv eller med andra. Flest färdiga kortlekar är engelska.

Läs mer här

Se en presentationsfilm här.

Gratis

Alfavux

app utvecklad för SFI i Norrköping. Se ett fotografi, dra bokstäverna rätt, hör bokstavsljuden och ljudningen av ordet.

Läs mer här

Se en presentationsfilm här.