Digitala möjligheter

För läraren

Verktyg för att skapa interaktivetet, delaktighet, engagemang och tillgänglighet

För eleven

Verktyg för att utveckla och träna förmågor och färdigheter

Alternativa verktyg

Till stöd för en mer tillgänglig undervisning

Centralt utbud av appar, tjänster & program

Denna sida visas endast för anställda i Knivsta kommun

Lär dig mer via Skolverkets Lärportal och följande utbildning: