Анісімов Микола Вікторович

доктор педагогічних наук, професор, доктор філософії з професійної педагогіки, член-кореспондент Аерокосмічної академії України, заслужений раціоналізатор профтехосвіти СРСР, професор кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Наукові інтереси: прогнозування змісту професійної освіти та моделювання професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників

З 1961по 1963 р. працював за робочою сіткою у в/ч 35401, з 1966 по 1971 р працював Кіровоградському телевізійному ательє радіомеханіком. За цей час освоїв кваліфікацію електрослюсаря 6 розряду і кваліфікацію радіомеханіка 6 розряду.

Одночасно навчався на загальнотехнічному факультеті в Харківському політехнічного інституті, а потім на 4-6 курсі в Харківському національному університеті радіоелектроніки на факультет радіотехніки за фахом теоретична радіотехніка.

З 1971 року був прийнятий в Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування викладачем на кафедру «Автоматизації виробничих процесів». Після закінчення курсів з обчислювальних машин в м. Сєверодонецьке читав спецкурс в КІСМ і «Обчислювальна техніка в інженерних і економічних розрахунках». В цей же період почав займатися видавничою і науковою діяльністю. За період роботи в КІСМ і було випущено 2 книги і опубліковано 10 статей.

З 1975 р. почав працював у Кіровоградському середньому професійно-технічному училищі № 2 викладачем загальнотехнічних дисциплін і спецтехнології. З 1982 р. почав співпрацювати з Українським науково-дослідним інститутом педагогіки. Захистив кандидатську дисертацію в 1991 році у спеціалізованій вченій раді Д 113.15.1 при Київському науково-дослідному інституті педагогіки.

За період роботи в професійно-технічному навчальному закладі № 2 був двічі учасником ВДНГ України (Золота і срібна медаль ВДНГ). Брав участь у всесоюзному конкурсі на кращий технічний навчальний засіб (ТНЗ), де зайняв 1-е місце, за що був удостоєний звання «Заслужений раціоналізатор профтехосвіти СРСР». Відповідно до наказу Міністерства освіті і науки України № 4 від 9 лютого 1996 р. входив до складу науково-методичної ради Міністерства освіті і науки України і відповідав за комісію з «електрорадіотехнічного виробництва». В 1996 р. пройшов курси підвищення кваліфікації з модульної системи навчання. Працюючи в училищі, видав під грифом Міністерства освіті і науки України 1 підручник і 4 навчальні посібника, отримав свідоцтва на 60 винаходів і 1 патент.

В 1996 р. був обраний член-кореспондентом Аерокосмічної академії України.

З 1999 р. по 2003 р. працював в соціально-педагогічному інституті «Педагогічна Академія» завідуючим кафедрою педагогіки і методики початкового навчання.

В 2001 р. рішенням Президії Міжнародної академії проблем людини в авіації і космонавтиці за великий вклад в розвиток професійно-технічної освіти був присуджений вчений ступінь доктора філософії з професійної педагогіки.

З 2003 по 2004 р. працював в Кіровоградському інституті регіонального управління і економіки на посаді проректора з методичної і наукової роботи.

За великий вклад, внесений у справу розвитку системи професійно-технічної освіти Анісимова М.В. внесено в енциклопедичне видання «Профтехосвіта України: ХХ століття».

З 2004 р. доцент кафедри а з 2013 професор кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці, безпеки життєдіяльності.

У 2012 році захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 73.055.02 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 2014 р. член спеціалізованої вченої ради зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Видавнича діяльність Анісимова М.В. почалася в 1969р. За цей час опубліковано 210 друкованих праць, в тому числі 57 навчальних посібників, з яких 1підручник і 8 навчальних посібників під грифом Міністерства освіти і науки України, 3 монографії, 60 винаходів, 2 сертифіката і 1міжнародний патент, що представляє близько 500 друкарських аркушів і тираж близько 3млн. примірників, які розійшлися в 56 країнах світу.

Основні публікації:

  1. Анісімов М. В. Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей у професійно-технічних навчальних закладах: [монографія] / М. В. Анісімов. – Київ-Кіровоград: ПОЛІУМ, 2011. – 464 с.
  2. Анисимов М. В. Освітлення i силове електроустаткування: лабораторний практикум: навч. посіб. / М. В. Анисимов. – К.: Либідь, 1997. – 144 с.
  3. Анисимов М. В. Елементи електронної апаратури та їх застосування: навч. посіб. / М. В. Анисимов. – К.: Вища шк., 1997. – 223 с.
  4. Анисимов М. В. Креслення: підруч. / М. В. Анисимов, Л.М.Анисимова. – К.: Вища шк., 1998. – 239 с.

5. Анісімов М. В. Соціальна та екологічна безпека діяльності: Курс лекцій: навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / М. В. Анісімов. – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «ПОЛІУМ», 2014. – 176 с., 36 іл., таблиць 15.

6. Анісімов М. В. Охорона праці в галузі освіти: навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / М. В. Анісімов. – Кіровоград: ПП «ПОЛІУМ», 2015. – 168 с., 34 іл., таблиць 14.

7. Анісімов М. В. Стандартизація, метрологія і сертифікація в галузі освіти: навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / М. В. Анісімов. – Кіровоград: ПП «ПОЛІУМ», 2017. – 172 с., 40 іл., таблиць 15