За приюта:

Приютът за безстопанствени животни – Русе се намира района на „Хиподрума” и е срещу автополигона намиращ се в близост на гр. Русе. Приютът съществува от 2004 г. Когато заработва под името „Изолатор за безстопанствени кучета” с капацитет 15 клетки за кучета. През 2008 г. след приемане на Закона за защита на животните и приемането на “Програма за овладяване популацията на бездомните кучета в Община Русе” от Общински съвет – Русе, обектът е включен в състава на ОП „Пътно поддържане и сигнализация“ с наименованието: „Общински приют за безстопанствени животни“. С Решение № 646 / 2009 г. на Общински съвет – Русе, ОП „Пътно поддържане и сигнализация“ е преименувано на ОП „Комунални дейности”.


В изпълнение на разпоредбите на чл.137, ал.6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - Общинският приют за безстопанствени животни е регистриран, като животновъден обект, с Удостоверение № 18151/16.10.2007 г. за регистрация на животновъден обект и е вписан в Регистъра на животновъдните обекти на Регионалната ветеринарномедицинска служба - Русе с ветеринарен регистрационен номер № 70000991 с капацитет 300 бр. кучета и 15 бр. Котки.


На основание чл.32 ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Общинският приют за безстопанствени животни, получава Удостоверение №34/28.03.2012, издадено от Областна дирекция по безопасност на храните - Русе, в уверение на това, че ветеринарно лечебното заведение, представляващо амбулатория ІІ категория, собственост на Община Русе е вписано в регистъра на ветеринарните лечебните заведения при Регионалната ветеринарномедицинска служба - Русе с уникален регистрационен № 1892034.


Приютът разполага с амбулаторна част с манипулационна и операционна зала, стационар за оперираните животни, складови помещения, помещение за обработка на посудата и храната на животните, както и приемна за граждани. Обособена е стая за хладилно съхранение на труповете, където се съхраняват умрели животни в приюта или при транспортни инциденти.


Вътрешните клетки са изградена канализация и преградни стени между клетките. Разполагаме и с дезинфекционна площадка за превозните средства, намираща се на входа на обекта.


При залавянето на безстопанствено животно, то минава през редица процедури – преглед, обезпаразитяване, ваксиниране, кастриране и чипиране. Води се електронен регистър в който се вписват пълни данни за всяко заловено куче.


Отделът се ръководи от Началник отдел - управител на приют за безстопанствени животни