Vsebina

Dan 1: Sodoben razvoj zalednih sistemov

Uvod

- Hiter pregled vsebine, orodij in pristopov

Enostranske spletne aplikacije (Single page applications - SPA)

- Motivacija, namen

- Trojček HTML5, CSS, JS

- Tipična arhitektura rešitve

- Popularna ogrodja

Node.JS in Express

- Uvod, pregled, tudi ES6

- Arhitektura (povezava z Express)

- Upravljalec paketov npm

Angular - uvod

- Predstavitev ogrodja

- Ukazna vrstica (CLI)

- TypeScript (v primerjavi z navadnim JS)

Namestitev razvojnega okolja

Zaledni sistem: arhitekturni stil REST (na hitro)

- GET, POST, PUT, DELETE

- Priprava in zagon zalednega sistema


Dan 2: Angular

Arhitektura Angular

- Module

- Component

- Template

- Metadata

- Data Binding

- Service

- Directive

- Dependency Injection

Življenjski cikel aplikacije

Priprava, zagon in pregled osnovne Angular aplikacije

Root modul

Delo s podatki (prikazovanje podatkov)

Vgrajene direktive

Obrazci (zajem podatkov)

Komunikacija med komponentami

Vrivanje odvisnosti

Storitve

HTTP

Navigacija, routing


Dan 3: Mongo DB, objava aplikacije, napredne teme

Napredna uporaba ogrodja Angular v industrijskem projektu

Mongo DB

- NoSql baza Mongo DB (na hitro)

- Mongoose

Mongo DB kot zaleden sistem z vmesnikom REST

Napredne teme

- Nameščanje aplikacij (oblak)

- Varnost z uporabo OAuth 2

- Heartbeat

- Lokalizacija aplikacij

- ...


Sledi zimski programerski izziv.