ภาพบรรยากาศกิจกรรม เทศบาลเมืองอ่างทอง

[๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑] เทศบาลเมืองอ่างทองฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า จากพิษสุนัขบ้า เพื่อกำจัดโรคให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๑ ที่บริเวณอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างทองตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทองร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทำหมันหมาและแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธาน ในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า เพื่อกำจัดโรคให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยให้สุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทองได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมครอบคลุมทั้งในคนและสัตว์ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสุนัขและแมวในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตของประชาชนในชุมชน

ด้าน นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง กล่าวว่า เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งทำหมันหมาและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง

[๒๔ เมษายน ๒๕๖๑] เทศบาลเมืองอ่างทองร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่บริเวณหน้าสนามสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง นายเอนก ทองชื่นจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างพนักงาน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมทำบุญตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องใน “วันเทศบาล” วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง อันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมายาวนาน ๘๔ ปี โดยเทศบาลมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ดูแลทุกข์สุขประชาชนในพื้นที่และเป็นหน่วยงานหลักที่จะนำยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

[๑๓ เมษายน ๒๕๖๑] ทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์

พ่อเมือง นำพ่อค้าประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์ คึกคัก

เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. วันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๑ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายชัย สุวพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ข้าราชการพ่อค้าประชาชน ลูกจ้างพนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ ๙ รูป ที่บริเวณด้านข้างธนาคารไทยพาณิชย์ ตลาดสดเทศบาล ๒ ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ทำบุญวันสงกรานต์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย

พร้อมตั้งขบวนแห่กล้องยาว นางรำนำขบวนแห่ไปรอบเมืองปล่อยนกปล่อยปลาที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดสนามชัย และร่วมรดนำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยทุกคน เมื่อวันสงกรานต์มาถึงต่างเดินทางกลับบ้านพร้อมครอบครัวญาติพี่น้องร่วมกิจกรรมทำบุญตักรบาต รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ท่องเที่ยวเล่นน้ำชุ่มฉ่ำใจ ก่อนกลับไปทำงานสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป

[๕ เมษายน ๒๕๖๑] อ่างทอง สีสัน หนุมานปั่นจักรยานโดนตำรวจจับ ในงานแถลงข่าว เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี กิจกรรมปั่นเพิ่มบุญ ปะแป้ง บำเพ็ญประโยชน์ เทศกาลสงกรานต์

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่บริเวณลานวัดโล่ห์สุทธารวาส ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายรัฐฐะ สิธิธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมจัดงาน โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตประจำวัน “ เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี ” กิจกรรมปั่นเพิ่มบุญ ปะแป้ง บำเพ็ญประโยชน์ เทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ หลังกระแสความนิยมการใช้จักรยาน ซึ่งปัจจุบัน ประชาชนใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันมากขึ้น และยังมีกลุ่มผู้ใช้จักรยาน เป็นกิจกรรมนันทนาการ บางกลุ่มต้องการขี่จักรยานเพียงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ขณะที่บางกลุ่มขี่เพื่อทดสอบและท้าทายความสามารถของตน เป็นที่มา โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “ เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี ”ภายในวันงานจะมีการแข่งขันปั่นจักรยานแต่งชุดไทย แข่งปั่นระยะทางไกล ระยะใกล้

นางสาวอรวรรณ สุวพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง นายชัย สุวพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลโรค ในการปั่นรถจักรยานออกกำลังกายมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยร่วมกับทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการ “ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำ” เพื่อปั่นจักรยานใช้งานในชีวิตประจำวันและ เป็นการออกกำลังกายให้ห่างไกลโรค พร้อมเตรียม เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน กับทางจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้มีการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในการนำรถจักรยานคันเก่าที่เก็บไว้นานแล้วไม่ได้ใช้งานปล่อยไว้จนผุพังเสียหาย รวมทั้งรถจักรยายคันใหม่ให้นำออกมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ห่างไกลจากโรคภัย

ด้านสีสัน เป็นการแสดงโชว์ของโขนสด ของเด็กนักเรียนโรงเรียน วัดโล่ห์สุทธาวาส ซึ่งทำการแสดงโชว์ได้สนุกสนาน และตลกอย่างฮา แฝงแนวความคิดเมาไม่ขับ ซึ่งมีลิงในโขนหลายตัวคึกคะนองเมาแล้วออกไปขับจักรยานซิ่งจนโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอ่างทองที่ผ่านมาพบเหตุจึงเข้าไปทำการจับกุมตัวมาว่ากล่าวตักเตือนสอนขึ้นการเมาไม่ขับให้ผู้ที่รับชมได้สร้างความสุขสนุกมันฮา และ ที่เจ๋งนั้นคือ เด็กชายภูมิใจ น้องภูมิ อิ่มสมภาร อายุ ๗ ขวบ กำลังเลื่อนชั้นเรียนเป็น ป. ๒ ที่เล่นบทเป็นหนุมานตัวน้อย และได้โชว์ขับจักรยานอย่างคล่องแคล้วและยังแถมยกล้อโชว์ เป็นที่ฮือฮาเรียกเสียงปรบมือจากความสามารถของหนุมานตัวน้อยที่มีความคล่องแคล่วในการตีลังการรวมทั้งบทบาทการแสดงโขนและการโชว์ปั่นจักรยานยกล้ออย่างสวยงามต่อไป

[๒ เมษายน ๒๕๖๑] อ่างทองร่วมแต่งกายย้อนยุค ทุกวันอังคารตามแนวไทยนิยมอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทองร่วมแต่งกายย้อนยุค ทุกวันอังคาร ตามแนวทางไทยนิยม ภายใต้โครงการ “Thailand ๔.๐ แต่งไทยแบบไหนก็เก๋” สอดรับกับแนวทางของนายกรัฐมนตรี

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมกันแต่งกายย้อนยุค มาทำงานปฎิบัติหน้าที่ทุกวันอังคาร ตามแนวทางไทยนิยมภายไต้โครงการ “Thailand ๔.๐ แต่งไทยแบบไหนก็เก๋” สอดรับกับแนวทางของนายกรัฐมนตรี ที่ชื่นชมและสนับสนุนหน่วยงานราชการ คนไทยแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคในชีวิตประจำวัน ไปยังสถานที่ต่างๆ อย่างไม่เขินอาย

นายเอนก ทองชื่นจิต รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง กล่าวว่า ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างต่างพากันแต่งชุดไทยย้อนยุค ในวันอังคาร เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวทางไทยนิยมภายไต้โครงการ “Thailand ๔.๐ เพื่อส่งเสริมวิถีดำรงและรักษาวัฒนธรรม ซึ่งการแต่งกายของข้าราชการในจังหวัดอ่างทอง วันจันทร์ เครื่องแบบราชการตามสังกัด วันอังคาร ชุดไทยย้อนยุคสวยงาม วันพุธ ชุดออกกำลังกาย เสื้อยึดสีขาวลายธงชาติของจังหวัดอ่างทอง วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพสวยงาม และวันศุกร์ เสื้อลายตุ๊กตาของจังหวัดอ่างทอง

[๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑] คลินิกซ่อมบำรุงจักรยานเก่า

เทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมกับ สสส. และร้านท็อปสปีด เปิดคลินิกซ่อมบำรุงจักรยานเก่า เพื่อปั่นใช้งานในชีวิตประจำวัน เป็นการออกกำลังกายให้ห่างไกลโรค และเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ที่บริเวณร้านท็อปสปีด สามแยกบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมกับ (สสส.) และร้านท็อปสปีด เปิดคลินิกซ่อมบำรุงจักรยานเก่า ในโครงการ “ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำ” เพื่อปั่นจักรยานใช้งานในชีวิตประจำวันและเป็นการออกกำลังกายให้ห่างไกลโรค พร้อมเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานกับทางจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ ๑๒ เมษา ๒๕๖๑ โดยให้บริการตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยานฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ บริการประชาชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้นำเอารถจักรยานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เข้ามาตรวจเช็คกันอย่างคึกคัก ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้มีการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในการนำรถจักรยานคันเก่าที่เก็บไว้นานแล้วไม่ได้ใช้งานปล่อยไว้จนผุพังเสียหาย รวมทั้งรถจักรยายคันใหม่ให้นำออกมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ห่างไกลจากโรคภัย

ด้าน นายสมนึก สุภาวิมล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง กล่าวว่า นายชัย สุวพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลโรค ในการปั่นรถจักรยานออกกำลังกายมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยร่วมกับทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และร้านท็อปสปีด เปิดคลินิกซ่อมบำรุงจักรยานเก่า มาซ่อมบำรุงเพื่อใช้งาน ในโครงการ “ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำ” รับคูปองซ่อมฟรีได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างทอง เบื้องต้นได้ทำการแจกคูปองให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อนำรถจักรยานคันเก่าไปทำการซ่อมบำรุงฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งมีช่างซ่อมรถจักรยานที่ชำนาญและฝีมือดี มีจิตอาสาประจำอยู่ที่บริเวณร้านซ่อม เพื่อทำการแก้ไขซ่อมบำรุงบริการประชาชน ที่ได้นำรถจักรยานไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเข้าร่วมกิจกรรมในการปั่นจักรยาน ร่วมกับทางจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ต่อไป


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม