เมษายน

[๓๐ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก หมายเลขครุภัณฑ์ อท ๐-๑-๐๐๐๗-๕๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๐ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๐ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงและตกแต่งสถานที่บริเวณที่ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มถวายพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ เมษายน ๒๕๖๒] รายละเอียดราคากลาง จ้างทำงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ ครั้ง ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๒๕ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๕ เมษายน ๒๕๖๒] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการอาหารกลางวัน)

[๒๕ เมษายน ๒๕๖๒] ขยายเวลาการพิจารณาผลประกาศผู้ชนะการเสอนราคา โครงการจ้างจัดทำตีเส้นจราจรและทางม้าลาย ถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง และงานติดตั้งระบบเตือนอุบัติเหตุทางแยกที่เป็นจุดเสี่ยงในชุมชน 22 ชุมชน จำนวน 22 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๒๔ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๒ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง ๘๐-๘๐๕๐ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๒ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๒ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๙ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบล็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

[๑๗ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการกองคลังจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๐ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมไดคัท เทศกาลสงกรานต์พร้อมรูปภาพาประกอบ จำนวน ๒๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๐ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๐ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ งาน โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๐ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานดอกไม้สด พวงมาลัยข้อมือ และดอกไม้ลอยน้ำ จำนวน ๓ รายการ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๐ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐๐ชุด โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๐ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเพื่อดันขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-5820 อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศประมูลขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๙ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

[๕ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำสำหรับทำน้ำอภิเษกของจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ เมษายน ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง