[๓๐ เมษายน ๒๕๖๑] เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นประถม - ศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำ ๒๕๖๑

[๒๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับบันทึกเวลา และอุปกรณ์รับสัญาณ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๕ เมษายน ๒๕๖๑] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ล.ส. และรางวี ถนนเทศบาล ๘ ตั้งแต่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ถึงบริเวณหน้าบ้านนางเส่ย พุ่มพวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๒๔ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในงานรัฐพิธีวันพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอมเพรสเซอร์แอร์ ชนิดแขวน ขนาด ๓๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ รายการ เลขครุภัณฑ์ ๒๗๔-๔๗-๐๐๕/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมทำโครงกรอบไม้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๐ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๐ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๘ อ่างทอง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๐ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะปูนลายไม้ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต้นท์ เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยดำเนินการจัดจ้าง ทำดอกไม้ถวายพระ, ซื้อวัสดุ, ซื้ออ่างกลมทรงตื้น, ซื้อชุดไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ เมษายน ๒๕๖๑] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ล.ส. และรางวี ถนนเทศบาล ๘ ตั้งแต่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ถึงบริเวณหน้าบ้านนางเส่ย พุ่มพวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๔ เมษายน ๒๕๖๑] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

[๔ เมษายน ๒๕๖๑] รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ล.ส. และรางวี ถนนเทศบาล ๘ ตั้งแต่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ถึงบริเวณหน้าบ้านนางเส่ย พุ่มพวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๔ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำพานดอกไม้สด, ทำอาหารถวายภัตตาหารเช้า, ซื้อวัสดุ (ผ้าเวสลุค), เช่าเต็นท์และเก้าอี้, เครื่องไฟเครื่องขยายเสียง, ทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, น้ำดื่มและน้ำแข็ง