ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอ่างทอง

ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล

"รายได้ทั้งหมดมอบให้โรงเรียน ในสังกัดเทศบาล

เมืองอ่างทอง" ราคา ใบละ 100.-บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-3561-1714 ต่อ 0

กำหนดการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

นางสาวอรวรรณ สุวพันธ์ุ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 99 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว และเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ ในโอกาสวันเริ่มต้นศักราชใหม่ ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย ที่นอกจากการเลี้ยงฉลองแล้ว ยังต้องมีการทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต และครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

นางสาวอรวรรณ สุวพันธ์ พร้อมสมาชิกรวมทำบุญตักบาตร

จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชน เพื่อให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัย เจริญพันธ์

วันที่ 14 ก.ย. นายอเนก ทองชื่นจิต รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานเปิดการจัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชน ที่ห้องประชุมทรงบาดาล อาคาร 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัย เจริญพันธ์ในเบื้องต้น ให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องและปลอดภัยจากปัญหาต่างๆ อันเกิดจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมแก่วัย เช่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การทำแท้ง โรคต่างๆ ทางเพศสัมพันธ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

นายอเนก ทองชื่นจิต กล่าว ได้จัดการอบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัย เจริญพันธ์ในเบื้องต้น ให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องและปลอดภัยจากปัญหาต่างๆ อันเกิดจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมแก่วัย ซึ่งจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองอ่างทอง สนับสนุนโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัย เจริญพันธ์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ต่อไป

[๗ กันยายน ๒๕๖๑] เทศบาลเมืองอ่างทองได้จัดการซักซ้อมแผน ดับเพลิงเหมือนจริง หน้าสำนักงานเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ เตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์

เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 10 ก.ย. ที่บริเวณหน้าสนามสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายอเนก ทองชื่นจิต รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้เปิด โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการให้กับพนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อให้บุคลกรในสำนักงานเทศบาลเตรียมความพร้อมสามารถรับมือกับเหตุการณเบื้องต้นได้รวมทั้ง เพิ่มทักษะความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

โดยการจำลองเหตุการณ์เหมือนจริง ท่ามกลางพนักงานในเทศบาลรวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยจำลองเป็นเหจุการณ์ถังแก๊สรั่วไหลเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ และขยายวงกว้าง ทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอ่างทอง จึงได้นำรถดับเพลิงบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เข้าควบคุมเพลิง และให้การช่วยเหลือจนเพลิงสงบลงในที่สุด

ด้าน นายทะนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง กล่าวว่า การซ้อมแผนดับเพลิงเพื่อ เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้รับรู้และเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่พนักงานในเทศบาลรวมทั้งประชาชนในชุมชน ได้มีความอุ่นใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เปิดตลาดแต่งชุดไทยส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ของชุมชนตลาดหลวง เทศบาลเมืองอ่างทอง

วันที่ 28 ส.ค.61 ที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล 2 เทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรม ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าขายในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ร่วมใจกันแต่งชุดไทยขายของในตลาด

นายศักดิ์ดา กล่าวว่า คณะกรรมการชุมชนตลาดหลวง และประชาชนส่วนหนึ่งของชุมชน ได้เสนอโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนตลาดหลวง ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในชุมชน ที่นับวันจะซบเซา เพราะมีคู่แข่งทางการตลาดมากขึ้น ทั้งห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ดังนั้น จึงเห็นพร้องต้องกันว่า ควรมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างจุดขายจุดเด่นของตลาด ให้เป็นที่สนใจของผู้บริโภค และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในคราวเดียวกันเพื่อความยั่งยืนของโครงการ ซึ่งกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงไทยนิยม ยั่งยืน ที่สุด ก็คือ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในพื้นที่แต่งกายด้วยชุดไทยส่งเสริมการขายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่อไป

อ่างทอง เปิดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 21 ส.ค. ที่บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เปิดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง อสม. พ่อค้าประชาชน รวมจำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรม การรณรงค์ลดถุงพลาสติกและโฟม ลดภัยสิ่งแวดล้อม

ด้าน นางสาวอรวรรณ สุวพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง กล่าวว่า เทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมกับชุมชนตลาดหลวง ชุมชนตลาดหลวง 2 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อสม ร่วมใจจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ รถรับรถให้ลดใช้ถุงพลาสติกจังหวัดอ่างทองปี 2561 ลดภัยสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจกรรมเดินแจกถุงผ้าและประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดได้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติก และรถโฟมบรรจุอาหาร เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ 4 เพื่อให้เครือข่ายอสม. และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร และทราบถึงผลเสียผลกระทบที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป

[๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑] ธนาคารบุญขยะรีไซเคิล เทศบาลเมืองอ่างทอง

เชิญชวนพี่น้องประชาชน รวมบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการสาธารณสุข และช่วยเหลือผู้ป่วย-ผู้ยากไร้ สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคนี้ได้ทาง Line โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หริืออีกช่องทาง Facebook กองสาธารณสุขฯ ทม.อท. หรือโทร 035-612624 ,089-539463 เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อไปรับขยะรีไซเคิล

[๖ สิงหาคม ๒๕๖๑] นายกเล็ก ทม.อ่างทอง ประชุมวางแผนรับสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา

อ่างทอง นายกเล็กทม.อ่างทอง ประชุมวางแผนรับสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา และยังมีการเตรียมความพร้อม สามล้อแดงและมอเตอร์ไซค์รับจ้างกว่า 300 คนที่พร้อมจะเข้าช่วยเหลือภาวะน้ำลิ้นตลิ่ง

วันที่ 6 ส.ค. นายชัย สุวพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้เรียกประชุม สมาชิกสภาเทศบาลลูกจ้าง ผู้บริหาร รวมทั้งประชาชนและผู้นำชุมชนทั้ง 22ชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือ ที่มีพายุฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายจังหวัดได้รับผลกระทบแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาทุกครั้งที่น้ำไหลหลากจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบทุกครั้งและเพื่อความไม่ประมาทเทศบาลเมืองอ่างทองจึงเตรียมแผนรับมือน้ำล้นตลิ่งป้องกันเขตเศรษฐกิจศูนย์ราชการโดยการสำรวจจุดเสี่ยงเพื่อเตรียมป้องกันและรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง

นายชัย กล่าวว่า ในช่วงนี้มีพายุฝนกระหน่ำทั่วประเทศ เพื่อความไม่ประมาท เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ระดมความคิดเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆและแผนป้องกันน้ำท่วม เพื่อป้องกันเขตเศรษฐกิจย่านการค้า ศาลากลางและส่วนราชการต่างๆ ที่ผ่านมาในช่วงฤดูน้ำหลากจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่งเป็นประจำ ซึ่งภายในเขตเทศบาลเมืองบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยามี เขื่อนป้องกันน้ำท่วม ตอนนี้ระดับตลิ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำ ประมาณ 10เมตร ทางเทศบาลได้ออกสำรวจ จุดเสี่ยงเตรียมรับมือในยามฉุกเฉิน และยังมีการเตรียมความพร้อม สามล้อแดงและมอเตอร์ไซค์รับจ้างกว่า 300 คนที่พร้อมจะเข้าช่วยเหลือน้ำลิ้นตลิ่งในยามฉุกเฉินต่อไป

[๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑] Cover dance challenge presented by awake se' production กำหนดการจัดแข่งขันวันที่ 25 สิงหาคม 2561 สมาชิก 4-8 คน ในความยาวเพลง 3-6 นาทีต่อทีม (สิทธิการแข่งขันเฉพาะบุคคลภายในจังหวัดอ่างทองเท่านั้น) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-10 สิงหาคม 2561 สามารถสมัครทางแฟนเพจหรือสมัครที่ร้านสมคิดปั้นจั่น เพื่อร่วมชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 5,000- บาท

[๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑] อ่างทอง เทศบาลเมือง ร่วมกับโครงการกิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์กำแพงเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ.เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่10

วันที่ 15 ก.ค. ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้างพนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง สามล้อแดงและจักรยานยนต์รับจ้าง กว่า 400 คน ร่วมกับโครงการกิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์กำแพงเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรากูร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561

นายเอนก ทองชื่นจิต รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง กล่าวว่า เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมกับสามล้อแดงและจักรยานยนต์รับจ้าง กว่า 400 คน จัดกิจกรรมวันพัฒนาขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเปิดโครงการให้พสกนิกรชาวไทยทุกคน ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการทำความดี ทำการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตลอดแนว ให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สภาพแวดล้อมที่สวยงาม ต่อไป

[ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑] กิจกรรมเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ปีที่ 3

อ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการ 6 คูณ 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ปีที่ 3

วันที่ 9 ก.ค. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ วัดโล่ห์สุทธาวาส ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นาย อเนก ทองชื่นจิตร รองนายกเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 โดยมี นาย พรเทพ ฤทธิ์ฤดี ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดอ่างทอง และแกนนำเครือข่ายหมออนามัย ประกอบด้วย สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชมรมนักปั่นจักรยาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในกิจกรรม

ด้าน นาย อเนก กล่าวว่า การจัดกิจกรรม โครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการร่วมถวายความดี และส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน และเพื่อเสริมพลังและเชิดชูเครือข่ายและบุคคลผ่านกลไกสร้างกระแสขับเคลื่อน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย

โดยได้กำหนดให้มีการ ปั่นจักรยานสร้างกระแสรณรงค์ ภายใต้โครงการ จำนวน 8 สายปั่น โดยภาคเหนือเริ่มปั่นวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่จังหวัดเชียงราย และส่งไม้ต่อให้กับจังหวัดอ่างทอง ในวันนี้ ตามเส้นทางจังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ร่วมกับชมรมนักปั่นจักรยานทั่วประเทศตลอดเส้นทางจนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลของประชาชนในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันปีที่ 1 และ 2 สามารถทำให้คนไทยทั่วประเทศสมัครใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเลิกบุหรี่ได้ จำนวน 686,788 คน และเลิกบุหรี่ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมีจำนวนประมาณ 116,000 คน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของการบริการภาครัฐได้ในอนาคต ซึ่งในการดำเนินการที่ผ่านมาแม้ว่าจะทำได้ดี แต่เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสร้างกระแส สร้างพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนโครงการ

ซึ่งสมาคมหมออนามัยและเครือข่ายหมออนามัย ได้มีส่วนผลักดันและดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันมาอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดการดำเนินการในปีที่ 3 โดยการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเครือข่ายหมออนามัยและประชาชนทั่วประเทศ ด้วยการสร้างกระแสการเลิกบุหรี่ด้วยกิจกรรมการรณรงค์ปั่นจักรยานทั่วประเทศเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกันสร้างพลังหมออนามัยในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพให้กับคนไทยทั่วประเทศได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง เพื่อความเข้มแข็งของระบบสุขภาพและประเทศไทย ต่อไป

[ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑] เทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมใจต้านภัยไข่เลือดออก


[ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑] โครงการสัมนนาเครือข่ายเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

[๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑] รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน To Be Numberone Teen Dancercise Thailand Championship 2018

[๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑]ชาวอ่างทอง ร่วมสวมใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฏาคม เนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑] ผลงานเด่น โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส ปี่พาทย์มอญหลานย่าโล่ห์ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม