ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอ่างทอง

[๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑] อ่างทอง เทศบาลเมือง ร่วมกับโครงการกิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์กำแพงเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ.เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่10

วันที่ 15 ก.ค. ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้างพนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง สามล้อแดงและจักรยานยนต์รับจ้าง กว่า 400 คน ร่วมกับโครงการกิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์กำแพงเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรากูร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561

นายเอนก ทองชื่นจิต รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง กล่าวว่า เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมกับสามล้อแดงและจักรยานยนต์รับจ้าง กว่า 400 คน จัดกิจกรรมวันพัฒนาขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเปิดโครงการให้พสกนิกรชาวไทยทุกคน ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการทำความดี ทำการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตลอดแนว ให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สภาพแวดล้อมที่สวยงาม ต่อไป

[ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑] กิจกรรมเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ปีที่ 3

อ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการ 6 คูณ 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ปีที่ 3

วันที่ 9 ก.ค. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ วัดโล่ห์สุทธาวาส ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นาย อเนก ทองชื่นจิตร รองนายกเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 โดยมี นาย พรเทพ ฤทธิ์ฤดี ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดอ่างทอง และแกนนำเครือข่ายหมออนามัย ประกอบด้วย สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชมรมนักปั่นจักรยาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในกิจกรรม

ด้าน นาย อเนก กล่าวว่า การจัดกิจกรรม โครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการร่วมถวายความดี และส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน และเพื่อเสริมพลังและเชิดชูเครือข่ายและบุคคลผ่านกลไกสร้างกระแสขับเคลื่อน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย

โดยได้กำหนดให้มีการ ปั่นจักรยานสร้างกระแสรณรงค์ ภายใต้โครงการ จำนวน 8 สายปั่น โดยภาคเหนือเริ่มปั่นวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่จังหวัดเชียงราย และส่งไม้ต่อให้กับจังหวัดอ่างทอง ในวันนี้ ตามเส้นทางจังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ร่วมกับชมรมนักปั่นจักรยานทั่วประเทศตลอดเส้นทางจนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลของประชาชนในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันปีที่ 1 และ 2 สามารถทำให้คนไทยทั่วประเทศสมัครใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเลิกบุหรี่ได้ จำนวน 686,788 คน และเลิกบุหรี่ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมีจำนวนประมาณ 116,000 คน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของการบริการภาครัฐได้ในอนาคต ซึ่งในการดำเนินการที่ผ่านมาแม้ว่าจะทำได้ดี แต่เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสร้างกระแส สร้างพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนโครงการ

ซึ่งสมาคมหมออนามัยและเครือข่ายหมออนามัย ได้มีส่วนผลักดันและดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันมาอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดการดำเนินการในปีที่ 3 โดยการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเครือข่ายหมออนามัยและประชาชนทั่วประเทศ ด้วยการสร้างกระแสการเลิกบุหรี่ด้วยกิจกรรมการรณรงค์ปั่นจักรยานทั่วประเทศเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกันสร้างพลังหมออนามัยในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพให้กับคนไทยทั่วประเทศได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง เพื่อความเข้มแข็งของระบบสุขภาพและประเทศไทย ต่อไป

[ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑] เทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมใจต้านภัยไข่เลือดออก


[ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑] โครงการสัมนนาเครือข่ายเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

[๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑] รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน To Be Numberone Teen Dancercise Thailand Championship 2018

[๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑]ชาวอ่างทอง ร่วมสวมใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฏาคม เนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑] ผลงานเด่น โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส ปี่พาทย์มอญหลานย่าโล่ห์

[๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประชาชนที่ต้องการข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลเมืองอ่างทอง สามารถยื่นคำร้องขอ ข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองอ่างทอง ชั้นที่ ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง รายละเอียดปรากฏตามคู่มือประชาชน

[๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ผู้ว่าฯนำข้าราชการและพ่อค้าประชาชนร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ยาวกว่า 2 กิโลเมตร เป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิด ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆรูปทรงเป็นพวงเป็นช่อเพื่อให้เกิดความงดงามและร่มรื่น


[๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑] โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน "เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี"