Andreas undervisning

Här hittar du allt om min undervisning i årskurs 7-9 på Alfred Dalinskolan i Huskvarna.

Jag är legitimerad grundskollärare för årskurs 4-9 i ämnena biologi, fysik, kemi, matematik och teknik, samt förstelärare i NO-ämnena.

Har du synpunkter på innehållet eller något annat på denna sida får du gärna kontakta mig på andreas_sandqvist@hotmail.com