Fysik

Fysiklänkar Länkskafferiets fysiksida. Klicka här!

Nationellt resurscentrum för fysik - www.fysik.org

Här kan man bl a ställa frågor om fysik, få boktips och läsa om det mesta som händer på fysikområdet. Centrets huvuduppgift är att öka barns och ungdomars intresse för naturvetenskap i allmänhet och fysik i synnerhet.

Svenska Fysikersamfundet Innehåller bl a länkar till gymnasiets fysiktävling, kurser och fysiklänkar. Klicka här!

Slagkraft - ett samarbete mellan Liseberg och Fysiska institutionen på Chalmers - Klicka här! Slagkraft arrangerar guidade studiebesök på Liseberg för gymnasieelever där bl a fysikaliska och medicinska experiment ingår.

Fysikaliska leksaker Enkla fysikalisk byggsatser och fenomen sammanställt av en Chalmers-forskare. Klickahär!

Periodiska systemet Redovisar ämnenas fysikaliska och kemiska egenskaper. Klicka här!

Nobelpristagare i fysik Förutom pristagarnas biografier (på engelska) innehåller sidan bl a fysikaliska spel. Klicka här!

Vetenskapsmän och -kvinnor Länkar till biografier över främst berömda fysiker och matematiker. Klicka här!

Några fysikapplets Illustrationer av fysik med applets. Klicka här!

Fler fysikapplets Främst för motsvarande kursen Fysik B. Klicka här!

Historien om Teknisk Fysik - film inspelad på Chalmers 1985. Klicka här!