ข่าวสารและกิจกรรม

นายคีตนันต์ นาจำปา ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ถวายสักการบูชาแด่พระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระวิษณุกรรมและพระภูมิ ประจำวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

นายคีตนันต์ นาจำปา ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรสถานศึกษา เข้าแสดงความยินแด่ นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และร่วมแสดงความยินดีแด่ นายประวิทย์ สนับแน่น เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

นายคีตนันต์ นาจำปา ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพรอนันต์ สิงห์เล็ก และนายศักดิ์สิทธิ์ บุญรังศรี ให้การต้อนรับ นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ผู้ชำนาญการด้านภาพลักษณ์และความปลอดภัยอาชีวศึกษา ในการกล่าวเน้นย้ำนโยบายอาชีวศึกษาและบริบทของสถานศึกษาเพื่อการให้บริการชุมชน 

 

นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพรอนันต์ สิงห์เล็ก และนายศักดิ์สิทธิ์ บุญรังศรี นำสมาชิกทีมรถประหยัดพลังงาน "เฟื่องฟ้า" รับรถประหยัดพลังงานที่ใช้ในการแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการคว้ารางวัล รายการ Shell Eco-marathon Asia Pacific and Middle East 2023 ประเทศอินโดนีเซีย 

 

นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มอบหมายให้หัวหน้างานครูที่ปรึกษา นางสาวพรพรรษา สุบินยัง นำคณะครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และนักศึกษาในโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 

 

นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร

และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 

 

นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และบุคลากรสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 1/1 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ( ธนบุรี-ปากท่อ ) กม.ที่ 77.5  ต.แพรกหนามแดง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110  Fax. 0-3477-2099  Tel 0-3477-2098