ข่าวสารและกิจกรรม

บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เข้าร่วมกิจกรรม 5ส "Big Cleaning Day" ภายในสถานศึกษา 

 

คณะครูวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 4 ภายใต้”โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ” ให้กับประชาชน และผู้สนใจ 

 

นายพรอนันต์ สิงห์เล็ก เข้าการประชุมสร้างการรับรู้ และชี้แจงแนวทางการประเมินองค์กร และอำเภอคุณธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ข่าวประชาสัมพันธ์

17.12.65     การประชุมผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565

7.12.65      ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

6.12.65       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

30.11.65     ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 

26.11.65     เปิดรับสมัครสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2566 

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 1/1 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ( ธนบุรี-ปากท่อ ) กม.ที่ 77.5  ต.แพรกหนามแดง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110  Fax. 0-3477-2099  Tel 0-3477-2098