วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 1/1 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ( ธนบุรี-ปากท่อ ) กม.ที่ 77.5  ต.แพรกหนามแดง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110  Fax. 0-3477-2099  Tel 0-3477-2098