Què fem?

Els pares i mares que estem en JUNTA ens organitzem en comissions, d'aquesta manera tothom que pugui pot col·laborar sense que això suposi un volum de feina o de temps excessiu. Malgrat tot, sempre falten mans!

Les ASSEMBLEES (dues a l'any) és l'espai on, entre tots els pares i mares de l'escola, prenem les decisions que se'ns plantegen al llarg del curs (aportacions econòmiques, realització de casals, creació de noves comissions, etc...)

QUÈ FEM?

  • Organitzem esdeveniments i oferim serveis a les famílies.

L’AMPA ofereix serveis per a les famílies que milloren o complementen la tasca de la pròpia escola. En aquest sentit, gestiona i promou activitats que ajuden els pares i mares a compaginar la vida familiar i laboral. (Acollida, extraescolars, venda de xandalls, organització de Festes...)

  • Suport econòmic a l'escola.

L’AMPA fa aportacions econòmiques que ajuden a l’escola a donar als nostres fills un major nivell de qualitat d’ensenyament i de benestar. Els diners aportats es destinen a finançar el material i les actuacions que tant els pares i mares com la direcció del centre consideren necessaris. On i com s'inverteixen els diners de les quotes dels associats es decideix en les assemblees. Per això és important ser-hi i decidir on volem dedicar els nostres diners!

  • Espai de reflexió i debat.

Permet als pares i les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.

  • Participa en el Consell Escolar.

L’AMPA participa en la presa de decisions i en el govern de l'escola mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.