Inscripcions Extraescolars

Per procedir a la inscripció podeu fer - ho per dues vies:

  • On - line, a través de la plataforma Ampasoft.
  • Fent - nos arribar, per mail o a la bústia de l'Ampa, el formulari d'inscripcions.
      • Full inscripcions extaescolars SUNSI MORA aquí.
      • Full inscripcions extaescolars VOLEI al DOMENECH i MONTANER aquí.