Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 2562

โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จัดโดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ศธจ.นครสวรรค์ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ในครั้งนี้โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการส่งประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ครบทั้ง 4 ประเภท ผู้ชนะการประกวดครั้งนี้จะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันต่อในระดับภาคต่อไป วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ 2562