Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มอบกระเช้าอวยพร นายกเทศมนตรีฯ

คณะผู้บริหาร รร.อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านจิตตเกษม นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

มอบทุนนักเรียนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

การมอบทุนนักเรียนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทำบุญวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ ห้องประชุมพิมานเมฆ ในวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

ผู้บริหาร และคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) เป็นประธานในพิธี

อบรมมัคคุเทศก์น้อย..นำร้อยเรื่องจีนปากน้ำโพ

นายเมธี วงศ์ครุฑ รองฯ ผอ. โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) นำตัวแทนนักเรียนเข้าอบรมในโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่ "ต้นกล้าไทย" เรื่อง "มัคคุเทศก์น้อย..นำร้อยเรื่องจีนปากน้ำโพ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีการอบรมภาคทฤษฎีข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ และเกี่ยวกับเมืองปากน้ำโพ พร้อมทั้งการทดลองปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์ ณ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม และบริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อน้อมลำรึกถึงพระคุณครู โดยมี นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)เป็นประธานในพิธี

พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) นำคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการครู และตัวแทนนักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณเวทีหน้าเสาธง

รองผู้ว่าฯ จ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโครงการนมโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโครงการนมโรงเรียน และเยี่ยมชมระบบการจัดการดูแลนักเรียนในวิกฤตการณ์โควิด 19 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

ประชุมผู้ปกครอง ป.4 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ อาคารหอประชุมภูมินทร์ทิพย์อาสน์

ประชุมผู้ปกครอง ป.3 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารหอประชุมภูมินทร์ทิพย์อาสน์

ประชุมผู้ปกครอง ป.2 ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ อาคารหอประชุมภูมินทร์ทิพย์อาสน์

ประชุมผู้ปกครอง อ.2-3 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ณ อาคารหอประชุมภูมินทร์ทิพย์อาสน์

ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ณ หอประชุมภูมินทร์ทิพย์อาสน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

ประชุมผู้ปกครอง ป.1 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 ณ หอประชุมภูมินทร์ทิพย์อาสน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

อบรมการใช้เครื่องมือในการสอนออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ได้จัดการอบรมการใช้เครื่องมือในการสอนออนไลน์ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน เพื่อเสริมทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 โดยวิทยากรของโรงเรียน คือ ครูยงยุทธ ธวัชวงษ์ ,ครูกัลยรัตน์ มั่นสัตย์ และครูกิตติพงศ์ ภัสสร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ห้องของโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

การสอบ LAS ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ได้จัดการสอบ LAS ( Local Assessment System) การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

มอบถ้วยรางวัลให้นักกีฬาจากการแข่งขันกีฬามัธยม

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) มอบถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรให้นักกีฬาจากการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยม กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมืองนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ เวทีหน้าเสาธงของโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปี 2562

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) เป็นสนามสอบสำหรับการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารมาตุลีบรรพต โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

มอบเกียรติบัตรคนดีศรีอนุบาลเมือง และรองเท้าแถวตรง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) มอบเกียรติบัตรคนดีศรีอนุบาลเมือง และโครงการรองเท้าแถวตรง ให้กับคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ เวทีหน้าเสาธง

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 พร้อมทั้งได้ลงบันทึกการตรวจเยี่ยม ชื่นชมการทำงานของครู และให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ