Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประกาศแจ้งกำหนดการพบครูที่ปรึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ประกาศแจ้งกำหนดการพบครูที่ปรึกษานักเรียน เพื่อรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ประกาศแจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ประกาศแจ้งการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ให้นักเรียนเข้าเรียนจากที่บ้านตามตารางเรียนที่โรงเรียนได้จัดไว้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ และเพจ Facebook ของโรงเรียน

ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการพบครูที่ปรึกษา

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ประกาศเลื่อนกำหนดการพบครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 2 ,อนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไปรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดังนั้นจึงขอเลื่อนกำหนดการจากเดิม วันที่ 27 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 26 พ.ค. 2564 ตามเวลาดังนี้

อ.2 ,อ.3 และ ป.2 เวลา 08.30-10.30 น. เลขที่ 1-10
อ.2 ,อ.3 และ ป.2 เวลา 10.30-12.00 น. เลขที่ 11-20
อ.2 ,อ.3 และ ป.2 เวลา 13.00-14.30 น. เลขที่ 21-30
อ.2 ,อ.3 และ ป.2 เวลา 14.30-16.00 น. เลขที่ 31- เลขที่สุดท้าย

รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาใหม่ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ อนุบาล 2 - ม.3 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการสมัครเฉพาะออนไลน์เท่านั้น

กดสมัครเรียนได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อนักเรียนแต่ละห้องเรียนและกำหนดการพบครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ประกาศรายชื่อนักเรียนแต่ละห้องเรียนและกำหนดการพบครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับอนุบาลปีที่ 2 shorturl.asia/TMR1q

ระดับอนุบาลปีที่ 3 shorturl.asia/0eYWO

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 shorturl.asia/cmp2z

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 shorturl.asia/cMDKw

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 shorturl.asia/1Yozc

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 shorturl.asia/2VihX

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 shorturl.asia/otEjq

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 shorturl.asia/Rl0Sz

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 shorturl.asia/c9S2E

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 shorturl.asia/SNf0d

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 shorturl.asia/O9NYJ

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ห้องโครงการบงกชกาญจนา ระดับชั้น อนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ประกาศผลรายนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ห้องเรียนพิเศษโครงการบงกชกาญจนา ในระดับชั้น อนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 เอกสารเพิ่มเติม

การประมูลการขายเครื่องดื่ม ไอศกรีม และน้ำดื่ม(ยกเว้นน้ำอัดลม)

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) มีความประสงค์เปิดการประมูลการขายเครื่องดื่ม ไอศกรีม และน้ำดื่ม (ยกเว้นน้ำอัดลม) เพื่อจัดจำหน่ายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอรับรายละเอียดในการยื่นซองประมูล 21-23 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุระการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 088-2861281
เอกสารเพิ่มเติม

แจ้งเลื่อนการมอบตัวนักเรียน การปฐมนิเทศและกาารประชุมผู้ปกครอง

แจ้งการเลื่อนการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1, ม.1 การปฐมนิเทศนักเรียน และการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น โดยโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการอีกครั้งผ่านเว็บไซต์โรงเรียน และเฟซบุ๊กของโรงเรียน ในวันที่ 20 พ.ค. 2564

แจ้งเลื่อนการสอบวัดความรู้นักเรียน

แจ้งการเลื่อนสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากเดิม ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

ประกาศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แจ้งการเลื่อนมอบตัวนักเรียน

แจ้งการเลื่อนมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากเดิม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

เปิดระบบออนไลน์รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1
ปีการศึกษา 2564

เปิดระบบการรับสมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd0xS0Bu.../viewform


เปิดระบบออนไลน์รับสมัครนักเรียนใหม่ ป.1
ปีการศึกษา 2564

เปิดระบบการรับสมัครเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeyp7UHNCkzE4.../viewform


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยนักจิตวิทยา

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)โดยกลุ่มบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือดูแลและจัดกิจกรรมอย่างดีจากนักจิตวิทยา ประจำเขตพื้นที่ฯ ทำให้นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดี

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.เฉลิมชัย ส่งศรี

นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)พร้อมคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ผอ.เฉลิมชัย ส่งศรี ที่ ศาลา ๘ วัดนครสวรรค์

มอบกระเช้าอวยพร นายกเทศมนตรีฯ

คณะผู้บริหาร รร.อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านจิตตเกษม นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

มอบทุนนักเรียนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

การมอบทุนนักเรียนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทำบุญวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ ห้องประชุมพิมานเมฆ ในวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

ผู้บริหาร และคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) เป็นประธานในพิธี

อบรมมัคคุเทศก์น้อย..นำร้อยเรื่องจีนปากน้ำโพ

นายเมธี วงศ์ครุฑ รองฯ ผอ. โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) นำตัวแทนนักเรียนเข้าอบรมในโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่ "ต้นกล้าไทย" เรื่อง "มัคคุเทศก์น้อย..นำร้อยเรื่องจีนปากน้ำโพ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีการอบรมภาคทฤษฎีข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ และเกี่ยวกับเมืองปากน้ำโพ พร้อมทั้งการทดลองปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์ ณ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม และบริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อน้อมลำรึกถึงพระคุณครู โดยมี นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)เป็นประธานในพิธี

พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) นำคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการครู และตัวแทนนักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณเวทีหน้าเสาธง

รองผู้ว่าฯ จ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโครงการนมโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโครงการนมโรงเรียน และเยี่ยมชมระบบการจัดการดูแลนักเรียนในวิกฤตการณ์โควิด 19 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

ประชุมผู้ปกครอง ป.4 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ อาคารหอประชุมภูมินทร์ทิพย์อาสน์

ประชุมผู้ปกครอง ป.3 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารหอประชุมภูมินทร์ทิพย์อาสน์

ประชุมผู้ปกครอง ป.2 ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ อาคารหอประชุมภูมินทร์ทิพย์อาสน์

ประชุมผู้ปกครอง อ.2-3 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ณ อาคารหอประชุมภูมินทร์ทิพย์อาสน์

ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ณ หอประชุมภูมินทร์ทิพย์อาสน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

ประชุมผู้ปกครอง ป.1 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 ณ หอประชุมภูมินทร์ทิพย์อาสน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

อบรมการใช้เครื่องมือในการสอนออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ได้จัดการอบรมการใช้เครื่องมือในการสอนออนไลน์ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน เพื่อเสริมทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 โดยวิทยากรของโรงเรียน คือ ครูยงยุทธ ธวัชวงษ์ ,ครูกัลยรัตน์ มั่นสัตย์ และครูกิตติพงศ์ ภัสสร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ห้องของโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

การสอบ LAS ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ได้จัดการสอบ LAS ( Local Assessment System) การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

มอบถ้วยรางวัลให้นักกีฬาจากการแข่งขันกีฬามัธยม

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) มอบถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรให้นักกีฬาจากการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยม กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมืองนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ เวทีหน้าเสาธงของโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปี 2562

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) เป็นสนามสอบสำหรับการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารมาตุลีบรรพต โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

มอบเกียรติบัตรคนดีศรีอนุบาลเมือง และรองเท้าแถวตรง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) มอบเกียรติบัตรคนดีศรีอนุบาลเมือง และโครงการรองเท้าแถวตรง ให้กับคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ เวทีหน้าเสาธง

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 พร้อมทั้งได้ลงบันทึกการตรวจเยี่ยม ชื่นชมการทำงานของครู และให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ