Amnesty collecte maart 2019

De collecte van Amnesty International, afdeling Geldermalsen heeft, dankzij de inzet van vele vrijwilligers en nog veel meer gulle dorpsgenoten, een prachtig resultaat opgeleverd!

Totaal is gedoneerd € 3.717,09 . Hiervoor hebben 43 collectanten bij velen van u aangebeld en zijn ze gul onthaald.

Verdeling over de dorpen: Acquoy, € 141,53, Rumpt en Gellicum € 330,20, Beesd € 833,78, Deil € 474,21, Tricht € 505,48, Buurmalsen, Geldermalsen incl. Meteren € 1431,89

Het is goed te zien dat het bedrag per collectant is gestegen; steeds meer mensen dragen de strijd voor mensenrechten een warm hart toe!

Een mooi resultaat dus, maar we blijven ambitieus. Niet in elk dorp en niet in elke wijk hebben we collectanten; heeft u belangstelling om volgend jaar maart ook te collecteren? U kunt zich nu al via mail opgeven mevanduuren@bureauvanduuren.nl of telefonisch 0345549018 Marianne van Duuren.